Vi gør det let for lærere at få flere med

Kan man virkelig inkludere flere, hvis man skriver mindre? Ja - ved at sige mere! 16% af alle voksne danskere og 25% af eleverne i 4. klasse læser dårligt. Faktisk så dårligt, at de ikke forstår, hvad du skriver.

Familie i køkken ser på bærbar computer

Hvis du i stedet vælger det talte ord, så har du valgt en kommunikationsform, som gør det muligt at blive forstået af flere. Vi har besøgt Bredagerskolen i Jelling for at få syn for sagen. Her mødte vi Stine og hendes lærer Mads, som i en periode har afprøvet, hvad det betyder at arbejde med video som feedback i stedet for det skrevne ord.

Stine fortæller: “I stedet for at få skriftligt feedback på vores stile, så får jeg nu videofeedback. Jeg er ordblind, så det er bedre, føler jeg, end hvis jeg skal bruge al energi og koncentration på at læse skriftligt feedback. Video gør bare feedbacken langt mere forståelig.” Mads bekræfter: “Især med mine dyslektiske elever har jeg brugt det her. Det virker bare”.

Forskningen bakker op

Også forskningen peger på, at video i nogle sammenhænge letter formidlingen. I et finsk studie fra 2023 tester forskerne Mikko Haavisto, Tomi Jaakkola og Janne Lepola, hvordan elever i 5. klasse forstår en forklaring på henholdsvis video og på tekst. “Video outperforms illustrated text” lyder konklusionen. Andre studier peger på, at elever og studerende får mere ud af feedback, når den overleveres på video frem for tekst. De fleste studier peger dog også på, at det ikke er gjort alene med video. Afsenderen skal også mestre kommunikationsformen - og det skal ikke være teknisk svært at lave videoer. Ellers kan det være det samme. Men det er der en løsning på.

Vi har et ansvar

Hvis video virkelig er et effektivt redskab til at inkludere flere, hvorfor er lærere så låst fast i IT-systemer, der fastholder dem i en skriftlig kultur? Christian Østerballe, ansvarlig for produktudvikling på undervisningsplatformen MinUddannelse og læreruddannet, udtaler: “Det er et spørgsmål, vi har beskæftiget os med i flere år. Og vi har faktisk netop besluttet at gøre video til et supplement til tekst næsten alle de steder, man kan skrive en besked på vores platform.” Christian fortsætter: “Det er klart, at en stor del af inklusionsarbejdet er hårdt benarbejde ude i klasseværelserne. Men som IT-leverandør kan vi godt være mere opmærksomme på at gøre det let at få alle med. Det kan vi blandt andet gøre ved at gøre det lige så let at sende en video som at skrive en besked i MinUddannelse”.

Anette Larsen, Business Line Director, Børn og Unge, tilføjer: “Jeg forestiller mig ikke, at lærere stopper med at skrive beskeder, når de bruger MinUddannelse. Men jeg tror, at mange lærere vil vælge video, når de kommunikerer til læsesvage elever og forældre, og dét vil faktisk gøre en forskel. Vi er klar til at rulle videofeedback ud til skolerne.”

Hvis vi skal vinde inklusionskampen og have alle med, så skal vi skrive meget mindre. Ikke i faglige sammenhænge, hvor du skriver til kollegaer eller samarbejdspartnere, og hvor skriftens artikulation og dokumentation er genial. Men hver gang du kommunikerer til forældre og elever, så husk, at for hver 18 elever, der forstår, hvad du skriver, så er der seks elever, der ikke gør. Og når du skriver til 24 forældre, så er der fire, der ikke forstår dig. Hver gang vi skriver til elever og forældre, så ekskluderer vi med andre ord konsekvent. Det er utilsigtet - men måske vi skulle prøve noget andet?

Vi tror på, at små ændringer i vores kommunikation kan skabe inklusion og styrke relationerne mellem skolen, elever og forældre. Alt dette kan du høre mere om til vores oplæg ”Sig mere – skriv mindre” til Lærfest’24.

Kom forbi vores stand på Lærfest eller tilmeld dig vores oplæg under ordblindesporet. Så kan du høre meget mere om video som feedback. Det bliver afholdt onsdag d. 13. marts kl. 12.15 i lokale 13.

Tilmeld dig oplægget her: https://www.pathfindr.dev/laerfest