Vi ses til Skoleledernes Årsmøde 2023

Du finder os på stand nr. 3058.

Vi glæder os til d. 9. og 10. november, hvor vi igen i år deltager ved Skoleledernes Årsmøde. I år vil der være særligt fokus på fællesskaber i folkeskolen med temaet ”Vi rykker sammen – fremtidens fællesskaber”. 

I KMD er gode relationer og fællesskaber et stort fokusområde. Foruden at forenkle og optimere arbejdsprocesser er vores værktøjer til skoleområdet et digitalt bindeled mellem elever, lærer og forældre, som danner grobund for gode relationer. Eksempelvis har MinUddannelse fået en videofeedback-funktion. Den nye funktion har allerede fået en god modtagelse af vores brugere. Blandt andet udtaler Mads, som er lærer på Bredagerskolen i Jelling følgende: ”Jeg er blevet fuldstændig overbevist om, at det, at eleverne kan se mit ansigt, er virkelig virkelig vigtigt, netop fordi vi kan gå ind og bruge vores relationer over et værktøj på denne måde. Og de kan afkode os endnu mere end de kunne – bare ved lyden. Min relation kommer meget mere i spil, fordi det er mig, der toner frem.” 

Det er ikke kun MinUddannelse, der forbedrer relationerne på skolen. I MU Elev giver elevprofilen et omfattende overblik over læringsmål, vurderinger på fælles mål, karaktergennemsnit og fravær. Dette danner grundlag for faktabaseret dialog mellem elever, lærere og forældre, hvilket er afgørende for at danne et billede af elevens trivsel og opbygge endnu stærkere relationer.

De vigtigste elementer for en positiv fremtid i skoleverdenen er digitalisering, fællesskaber og de gode relationer. Derfor står vi klar på stand nr. 3058, hvor vi gerne går i dialog om, hvordan vores værktøjer MinUddannelse og MU Elev kan hjælpe med at forbinde elever, lærere og forældre og forenkle administrative processor.