Intelligent kontrol hos kommunerne

En mand og to kvinder ved et skrivebord, der kigger på skærmen på en bærbar computer

Netop at identificere utilsigtet adfærd i den store mængde af indkøbstransaktioner, der dagligt foretages, er manuelt meget ressourcekrævende og stort set umuligt. Derfor har vi i innovationsprojektet Intelligent Kontrol undersøgt, hvorledes vi ved hjælp af moderne teknologier kan understøtte kontrolprocessen og hjælpe med at identificere utilsigtede fejl eller afvigelser, som kan dække over potentielt snyd.

Der fortages i dag rigtig mange indkøb både centralt og decentralt ude i kommunerne. Nogle af disse indkøb er ikke i overensstemmelse med gældende regler og forretningsprocesser – og desværre må det konstateres, at det til tider også dækker over sager, hvor der ude i kommunerne er begået bedrageri med offentlige midler.

I et tværkommunalt samarbejde med Randers, Viborg, Aalborg og Esbjerg Kommune har vi udviklet en applikation til understøttelse samt dokumentation af kontrolopgaver - både i forhold til effektivisering af arbejdsflow og dokumentation. Ved hjælp af Machine Learning identificeres unormale indkøb. Derudover har vi etableret et levende system, som løbende lærer af de kontroller, der bliver udført. Løsningen bliver derfor over tid både bedre og dygtigere til at identificere uhensigtsmæssig økonomisk adfærd eller afvigelser, som kan være tegn på egentligt bedrageri.

”Kommunerne i Danmark er store virksomheder med rigtig mange medarbejdere og ledere, der på daglig basis træffer økonomiske dispositioner i form af indkøb, indgåelse af kontrakter, godkendelse af udbetalinger mv. Langt det meste foregår fornuftigt og inden for de rammer, som den enkelte kommune har udstukket. De fastlagte godkendelsesprocedurer og ledernes løbende økonomiske tilsyn sikrer samtidigt, at der er et grundlæggende kontrolniveau. En kontrol som ofte suppleres af en central økonomiafdeling og revisionen.

Desværre er det ikke altid nok. Der kan fortsat forekomme fejl og eksempler på uhensigtsmæssig brug af pengene. Det ønsker vi selvfølgelig at begrænse mest muligt. Det rigtig trælse er dog, når der dukker sager op, hvor medarbejdere eller ledere har misbrugt den tillid, de er blevet givet og har foretaget private indkøb eller andet på kommunens regning. Den slags misbrug ønsker vi at opdage hurtigst muligt – og endnu bedre forebygge, så svage sjæle helt undlader at bevæge sig ned ad den vej.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med KMD om at automatisere og supplere vores løbende kontrolarbejde i kommunen. Min forventning er, at vi herigennem kan effektivisere opgaven væsentligt og ikke mindst løfte den kvalitetsmæssigt, da den algoritmebaserede løsning kan gennemløbe fakturaerne både hurtigere og med større kvalitet end den manuelle øvelse vi foretager i dag, når vi laver stikprøvekontroller og lignende” - Lars Sønderby, Økonomidirektør i Randers kommune

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med KMD om at automatisere og supplere vores løbende kontrolarbejde i kommunen. Min forventning er, at vi herigennem kan effektivisere opgaven væsentligt og ikke mindst løfte den kvalitetsmæssigt, da den algoritmebaserede løsning kan gennemløbe fakturaerne både hurtigere og med større kvalitet end den manuelle øvelse vi foretager i dag, når vi laver stikprøvekontroller og lignende

Lars Sønderby, Økonomi Direktør, Randers kommune.

Det tætte samarbejde mellem de fire kommuner og KMD på Intelligent Kontrol er stadig i gang, hvor der i øjeblikket arbejdes med implementering og løbende funktionelle forbedringer af applikationen.

Direktør for DIMA, Christian Binggeli-Winter er begejstret for samarbejdet mellem kommunerne;”Jeg synes, samarbejdet fungerer fortrinligt. Vi ved, at vi tester teknologi på et område, som allerede har stor bevågenhed i kommunerne, og vi ved endnu ikke, hvordan det mest effektivt bliver implementeret i kommunernes dagligdag, men tilgangen fra kommunerne og den arbejdsiver og alvor, der bliver lagt i projektet, synes jeg, er imponerende, når vi faktisk er ude at betræde nyt land uden at vide på forhånd, hvad der virker. Vi håber naturligvis, at projektet viser, at vi kan styrke kommunernes eksisterende arbejde, og så håber vi efterfølgende at rigtig mange kommuner tilslutter sig fællesskabet med Esbjerg, Aalborg, Viborg og Randers, da træningen af vores algoritmer kun bliver stærkere, jo flere erfaringer den får”.


Lad os tale om Jeres muligheder!

Vores medarbejdere sidder klar til at tage en uforpligtende snak, hvor du kan få mere at vide og få svar på dine spørgsmål. Udfyld oplysningerne nedenfor og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Kontakt os
Felt er påkrævet