KMD Insight – opdatering på roadmap 2019-2020

sky

Hvert kvartal deler KMD en online opdatering og gennemgang af de 6-12 måneder roadmap for KMD Insight. På webinaret præsenterer vi de seneste nyheder samt giver et indblik i, hvad vi arbejder på at frigive resten af året 2019.

De seneste nyheder på administrativ styring omfatter det nye samlede HR og Personale dashboard med kvoter, hændelser samt fraværsadvisering. Derudover er der leveret en ny Insight løsning på Prisme 15 samt udvidet med nye måltal i Prisme 09. I resten af 2019 er overskrifterne Indtægtsoptimering, Prisme15 videreudvikling samt automatisering af fakturahåndtering med KMD LetBetaling og intelligent kontrol af fraud med KMD Intelligent Kontrol.  

På beskæftigelsesområdet er der frigivet et kontaktgruppeunivers, CV data og en oversættertabel fra DFDG Kontaktgruppe til målgruppe.

Resten af året beskæftiger vi os med et rekrutteringsmodul til Fasit, rekrutteringsanmodninger til Momentum samt ydelsesrefusion og en kontrolrapportpakke til brug for mellemkommunal refusion.

På børne- og uddannelsesområdet er vi gået i luften med progressionsmålinger ift. nationale tests samt releaset en ny Insight-løsning på det nye Institutionssystem KMD I2.

På området sundhed og social har vi frigivet to nye dataområder til Nexus Insight, herunder Sundhedslogistik og økonomi.

Derudover er vi i luften med en ny løsning på DUBU 3.0. Resten af året kigger vi på flere dataområder på Nexus, herunder medarbejdertid og ”effekt & progression”, samt en udvidelse til DUBU 3.0.

Tværgående har vi frigivet vores nye portalkoncept som en tværgående service, hvor vi hjælper at udbrede anvendelsen af BI bredere og smartere i organisationen. Ydermere er det nye CVR univers samt hjælpeværktøjet GeoData frigivet. Sidst nævnte kan anvendes når der ønskes visning af geografiske informationer på kort.

Endeligt er vi i fuld gang udvikling og test af den nye SAP Analytics Cloud løsning.