Roadmap

Kolleger taler sammen om it-udvikling

Kære kunder,  

Vi er nu et halvt år inde i 2024, hvor vi ønsker berører et par emner på vores roadmap. 

 

CPR Samtykke

Som flere forsyninger på vand, spildevand, renovation og varme har efterspurgt, så er udfordringerne med CPR samtykke i minForsyning nu rettet. Rettelsen har været længe undervejs, da det blev sent meldt ud fra eksterne parter forud for OCES3 omlægningen i Q4, hvortil den bl.a. ikke kunne komme med i pågældende release. Grundet større fokus på stor opgradering på vores it sikkerhed på underliggende servere, så har det først været muligt at få leveret denne rettelse nu.  

Vi har i ultimo maj måned nu løst rettelsen, hvorfor modulet kan tilsluttes igen. Enkelte forsyninger har i mellemtiden bedt om at være frakoblet servicen, hvorfor pågældende i disse tilfælde bedes rette henvendelse til Support for at blive tilsluttet igen. 

Vi beklager de udfordringer, det har givet jer. 


E-Boks uden CPR

Hos store dele af vores kundegruppe så har der været efterspurgt status og understøttelse af e-Boks kommunikation uden CPR.  

Analysen hos KMD nærmere sig sit endelige stadie, hvorfor vi snarligt nærmere os kendskab til en leverance horisont. Vi anser derfor, at næste nyhedsbrev indeholder nærmere på leverancedato. 

Hos KMD Energi & Forsyning har netop denne leverance vores største prioritet for ny udvikling, da vi er bekendt med understøttelse af dette funktionelle område vil have kæmpe værdi hos jer.  


App

Som bekendt har KMD endegyldigt igangsat en proces mod udviklingen af en ny app til erstatning af den nuværende.  

Processen ser henimod PoC (proff-of-concept) for model og løsning i juni måned.  

Løsningen ønsker at understøtte en multi tenat app, som kendes fra den nuværende løsning i dag. Tillige skal der fleksibelt kunne understøttes med mere custom app i dag, således der kan være egen app (logo/navn), farver og mere til i appen.  

Løsningen tilstræbes leveret i første version i år.  

Herunder ses første skitse af UI: 

DataHub 3.0, fase 1

Her i maj måned har vi igangsat understøttelsen af udvikling på DataHub 3.0, fase 1.  
Leverandører og elnetselskaber bliver orienteret direkte løbende.