Derfor arbejder vi agilt i KMD Energi og Forsyning

Strand og hav

I et agilt samarbejde kan vores kunder blive inddraget i både planlægning, udvikling og implementering og det tidligt i processen – på den måde kan vores kunder være med hele vejen. Den agile tilgang skaber på den måde transparens både indadtil og udadtil, og det betyder, at vi tidligt i processen kan se, hvis noget skal ændres. Vores løbende kontakt med vores kunder øger dermed sandsynligheden for, at vi laver det ønskede produkt i første omgang.

Den agile tilgang skaber således høj værdi for både os og for vores kunder – høj værdi, både hvad angår tid, funktionalitet og økonomi.

Den agile tilgang giver mulighed for fleksibilitet

Det at arbejde agilt er en moderne måde at arbejde på, hvor man hele tiden skal være fleksibel og omstillingsparat. Den agile arbejdsform indeholder fire agile kerneværdier: 

  • Individualitet og samarbejde frem for processer og værktøjer

  • Fungerende software frem for omfattende dokumentation

  • Kundesamarbejde frem for kontraktforhandling

  • Respondere på forandring frem for blot at følge en plan

Sådan arbejder vi agilt i KMD Energi og Forsyning

I KMD Energi og Forsyning bruger vi langt hen ad vejen den agile metode Scrum, men vi differentierer os fra metoden ved, at vi arbejder ud fra fastlagte release-tidspunkter. Det sikrer, at vores kunder altid ved, hvornår en release sker.

"Det, at vores release-tidspunkter er fastlagte, går ikke mod de agile principper, for agilitet betyder ikke, at der ikke må være en plan. Det betyder derimod, at man løbende skal være villig til at lave om i planen for at forbedre den – og det er vi i KMD Energi og Forsyning."

- Dorte Holm Phillip, Head of Development Team

I KMD Energi og Forsyning har vi en række udviklingsteams. Hvert team består af en Scrummaster, en tester, et par Product Owners (PO’er) og en række udviklere. Disse personer har forskellige funktioner; for eksempel skal PO’erne i samarbejde lave en prioriteret liste over arbejdsopgaver. Denne liste bliver løbende revurderet efter behov, hvilket sikrer, at vi får mest muligt med til hver release, mens det også sikrer kvaliteten af vores arbejde.

Inden vi lægger noget i en release, har vi testet det igennem, og vi har sikret, at vi har udviklet den funktionalitet, som kunden har bestilt. Teamene arbejder i sprints af 14 dages varighed, hvilket netop sikrer løbende mulighed for at planlægge om efter behov.

Seneste nyheder fra KMD Energi & Forsyning