3 nye moduler i ny version af KMD EnergyKey

bygninger

KMD er på trapperne med en ny version 3.3.5 af KMD EnergyKey, der udover forbedringer af eksisterende funktionalitet indeholder ikke færre end 3 nye moduler. Omdrejningspunktet for version 3.3.5 er hjemtagning, validering og formidling af automatiske måledata. Vi forventer at afholde Skype-møder i løbet af marts med præsentation af den nye version.

Kort om de 3 nye moduler


Gasmodul 
Indeholder nye integrationer til gasmålere, både for opdatering af gasparametre i målerne og hjemtagning af forbrugsdata til EnergyKey. Derudover understøtter modulet udvalgte visninger i gas-perioder (gas-døgn, måned og år).

Korrektionsmodul 
Indeholder funktionalitet til udsøgning af fejl i automatiske måledata; manglende data (huller) og frekvensfejl (for mange/manglende data). Korrektionsmodulet understøtter manuel hul-udfyldning. Der er planlagt en version 2 af modulet med automatisk huludfyldning.

API-modul
API-modulet er et Rest API. I den første version kan der hentes installations- og målerlister hhv. aflæsningsdata (rådata). 


Kontakt Product Manager, Hanne Rasmussen, hru@kmd.dk eller 2340 1142 for yderligere informationer.