Fra embedsmand til konsulentlivet og kundekontakt

Mand forklarer ved møde med computer

Martin har i KMD fundet fleksibilitet og frie rammer til at udvikle sig. En fortid i danske kommuner og en tro på en karriere som embedsmand blev skiftet ud. På den anden side af bordet ventede nye oplevelser. I dag sidder han som Sales Specialist hos KMD Energy Solutions.

Kundedata og bedre gennemsigtighed skaber en grønnere hverdag

Jeg har læst Statskundskab og sideløbende arbejdet med økonomistyring og ledelsesinformation i kommunalt regi. Vejen var planlagt og dagligdagen gik bl.a. med kvantitative analyser til ledelsen. Et mindset med mange bolde i luften, relationer på tværs og modtageren i centrum bragte mig til KMD, hvor jeg har været siden 2015.

Overgangen til min første stilling som Business Intelligence konsulent føltes organisk, da det var samme opgaver jeg løste for stort set de samme mennesker; dataunderstøttelse af beslutninger i de danske jobcentre. Opståede muligheder internt gav mulighed for at udvikle kompetencer i forhold til digital forretningsudvikling og projektledelse.  Siden juni 2020 har jeg arbejdet som kommerciel kontakt for vores KMD Easy Energy kunder vest for Storebælt.

Min hverdag som Sales Specialist går i høj grad med fortløbende kundedialoger om alt fra ønsker om nye moduler til kontraktforlængelser. Derudover trækker jeg på min fortid med dataunderstøttet ledelse i dialogerne om fortsat at sikre energi- og forsyningskunderne et stærkt afregnings- og kundeserviceprodukt. Input fra kunder kombineret med dygtige kollegaers erfaring danner grundlag for i fællesskab at automatisere arbejdsgange og øge kvaliteten af digitale kunderejser. Produktet lever kun gennem kunder og det er derfor vigtigt at vi fortløbende arbejder for øget gennemsigtighed i vores udvikling- og prioritering overfor de mange daglige brugere af KMD Easy Energy.

Jo bedre forsyningsvirksomheden kender sine kunder gennem data, jo bedre og mere præcist kan man nudge og give de rette anbefalinger til netop den del af landet hvor kunderne bor. Bedre kendskab til kundedata giver en grønnere hverdag for alle.

”Det handler i sidste ende om at kunne konkretisere behovet”

Som Sales Specialist er du først og fremmest en succes når du kan bidrage til værdi hos de kunder, du dagligt er i kontakt med. Hvis ikke jeg forstår kundens ønsker og kan koble det til den viden jeg har om vores produkter, lykkes hverken kunden eller leverandøren. Det handler i sidste ende om at kunne konkretisere behovet i enten smartere arbejdsgange eller automatisering af manuelle indtastninger – uanset om din succes er korrekt afregning, bedre digital kunderejse eller færre tidskrævende arbejdsopgaver.

Det, der motiverer mig hver dag, er derfor kundenærheden og den enorme værdi, jeg tror på, vi får ud af at kommunikere åbent – vi må sande, at nærhed i disse covid-19 tider er blevet relativt. Et tændt kamera under onlinemøder er et lille skridt tættere på hinanden, selvom det aldrig helt vil blive det samme som et fysisk møde.