Jysk renovationskæmpe indgår aftale med KMD Energi & Forsyning

KMD vinder SKI 02.06 udbud og indgår aftale med jysk renovationskæmpe om levering af standard administrations-, afregnings- og selvbetjeningsløsning til mere end 400.000 borgere i det jyske for et tocifret millionbeløb.

Som følge af lovgivningen om strukturreformen af affaldsområdet og selskabsgørelsen af de kommunale affaldsydelser, har KMD indgået en større aftale om levering af standardløsningen KMD Easy Energy til afregning-, administration og selvbetjening til større renovationsselskab i jylland til understøttelse af mere end 400.000 borgere.  

Aftalen omfatter understøttelse af 4 kommuner i det jyske og option om 1 yderligere kommune. Kommunerne skal overgå til KMD Easy Energy i slutningen af 2024, hvor kunden har haft behov for en hurtig men en velafprøvet og sikker leveringsmodel. Med KMD’s mere end 45 års brancheerfaring, og seneste års vækst på energiområdet med flere nye implementeringer, så har KMD kunne påvise stor erfaring med implementering af nye forsyningsselskaber. Erfaringen har været afgørende for kunden.

Vi er stolte over muligheden for at kunne deltage som en afgørende partner i digitaliseringen og understøttelsen af den grønne omstilling på renovationsområdet, som i disse år gennemgår store strukturelle forandringer.

Anders Ritter Bonnerup

Vice President, KMD Energy & Utility

Understøttelse af mere end 700.000 nye borgere i år 2024  

 
Aftalen kommer i forlængelse af at KMD har indgået aftale med mere end 10 nye kommuner i år, hvor KMD Easy Energy som led i selskabsgørelsen på renovationsområdet leveres som kernesystem. Alene i år kommer KMD Easy Energy til at systemunderstøtte renovationsselskaber med håndtering af mere end 700.000 nye forbrugere til afregning-, administration og selvbetjening på affalds og renovationsområdet. Det samlede antal forbrugere, som afregnes af renovation på KMD Easy Energy, vil dermed langt overstige 1 million.

 

I KMD Energy & Utility har vi en lang erfaring med renovationsmarkedet, både fra vores tekniske specialister, integrationer til andre systemer og vores fagspecialister. Derfor tilbyder vi en sikker base for vores nye kunder, som grundet markedssituationen har behov for en velafprøvet og fremtidssikret løsning med stor fokus på driftsstabilitet og effektive arbejdsgange.

Benjamin Nørby

Customer Succes Director, KMD Energy & Utility

De nye tilføjelser betyder derfor, at renovation er den største forbrugsart på KMD Easy Energy fremadrettet.