KMD Easy Energy moderniseres og tilpasses fremtidens behov

dataroom

Den voksende mængde data fra fjernaflæste målere skaber behov for langt hurtigere og mere skalérbar behandling af disse og kræver, at du har langt mere fleksibel adgang til data. Derfor investerer vi netop nu i udvikling af KMD Easy Energy indenfor dette område.

Som led i moderniseringen af KMD Easy Energy og for at gøre behandlingen af data hurtigere og mere fleksibel for dig, migrerer vi udvalgte backend-områder fra Mainframe til Azure. Flytningen af Vedhæftede filer er tilendebragt med succes, og i den kommende periode forventer vi at flytte flere væsentlige områder til Azure.

 

Flere moderniseringer på vej

I takt med udrulningen af fjernaflæste målere og flexafregning bliver opløsningen af Tidsserier højere, og mængden af data stiger ekspotentielt. Vi forudser derfor et behov for at forbedre KMD Easy Energy’s håndtering af tidsserier. Udover en forbedret datahåndtering arbejder vi også sideløbende på at forbedre tilgængeligheden af tidsseriedata. Dette kræver dog langt mere kontrol og et større analysearbejde, hvorfor færdiggørelsen af dette arbejde endnu ikke er endeligt planlagt. 

Et andet fokusområde er Dokument design. Her arbejder vi på at skabe et moderne alternativ, der i højere grad matcher markedets behov for fleksibilitet og moderne layouts. 

Det sidste fokusområde identificeret til migrering er Rapportering. Dette område er udvalgt med henblik på at gøre flere rapporter mere tilgængelige – uden længere ventetid. 

Tidsserier forventes migreret i 2020, mens Dokument Design og Rapportering forventes migreret i løbet af 2021.

 

faq

Det vil ikke påvirke din daglige brug af KMD Easy Energy. I takt med, at vi tager nye områder op vil der dog åbne sig nye og forbedrede muligheder ift. hurtigere og mere fleksibel adgang til data herunder ift. tidsserier og rapportering.
Vi har ingen aktuelle planer om at ændre på frontend for brugere af KMD Easy Energy, så brugergrænsefladen forbliver den samme.
Løbende vedligehold og optimering er indeholdt i jeres eksisterende kontrakt på KMD Easy Energy, og prisen på den eksisterende service vil ikke ændre sig som resultat heraf. 
Jeres eksisterende kontrakt forbliver som den er og rummer disse ændringer.