KMD Easy Energy og KMD EnergyKey bruger-arrangement i oktober

Arkitektur

Tirsdag den 29. oktober afholdt KMD Energi & Forsyning et bruger-arrangement vedrørende EASY Energy og EnergyKey. Mere end 100 forventningsfulde medarbejdere fra forsyningssektoren mødte op til den fælles velkomst, hvorefter deltagerne delte sig på de 2 produktspor.

På Easy Energy-sporet omfattede programmet oplysende oplæg fra KMD samt netværkspauser. Dette var med henblik på at informere om nye tiltag samt dele viden. Oplæggene fra KMD gav anledning til debat samt idegenerering blandt deltagerne. Oplæg på dagen omhandlede blandt andet tips og tricks, forberedelse på gældsstyrelsens nye inddrivelsesløsning – PRSM, nyt fra kundeservice, minForsyning 2.0 samt Easy Energy Roadmap blev gennemgået.

Netværkspauser i løbet af dagen gav deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer med hinanden samt at gå i dialog med KMD-ansatte.

EnergyKey-sporet bød bl.a. på inspirerende oplæg fra HOFOR og AffaldVarme Aarhus (”AVA”):

Jens Akkermann fortalte om HOFORs engagement i ”Energispring”, der er en del af KBH2025 Klimaplanen, hvor HOFOR bl.a. stiller deres ForsynOmeter-løsning (EnergyKey WebTools) til rådighed for deltagerne i Energispring.

Lene Pedersen fortalte om AVAs fjernaflæsningsprojekt med fokus på den analyseproces som AVA har gennemført for alle involverede IT-løsninger. Målet er at fastlægge en skarp forretningsproces for ”hvilke opgaver der løses hvor og hvordan”. Analysen har bl.a. bevirket, at flere opgaver er flyttet til KMD EnergyKey.

Oplæggene var lærerige og gav anledning til debat og erfaringsudveksling blandt deltagerne. Derudover omfattede programmet bl.a. råd og vejledning fra KMD samt en gennemgang af Roadmap’et for EnergyKey. En fagquiz midt på dagen medførte en sejr til Frederiksberg Fjernvarme, som var skarp på såvel valide afregningsdata og Datahub som Energispring og KMD EnergyKey.

Vi er meget glade for den store tilslutning og den generelt positive feedback, vi har modtaget fra arrangementets deltagere. Vi håber på at se endnu flere af vores forsyningskunder til næste ERFA-arrangement, som afholdes i efteråret ultimo.

Næste ERFA-arrangement for kunder der anvender EnergyKey til energistyring (offentlige og private virksomheder) afholdes den 18. marts 2020, så skynd jer at reservere dagen. Tilmelding kan ske til energykey@kmd.dk eller via tilmeldingslink, der vil blive sendt ud i det nye år.