KMD indgår seksårig aftale med Energistyrelsen

Lysende elpærer hænger ned fra loft

Energistyrelsen har valgt KMD Elements som ny it-løsning for styrelsens afregning af grønne tilskud - PSO. Aftalen mellem KMD og Energistyrelsen gælder i første omgang et implementeringsprojekt og en driftsaftale på seks år, startende når projektet er færdigimplementeret.

KMD Elements er en cloud-baseret software-løsning, opbygget af moduler, der muliggør og letter arbejdet med komplekse formelbaserede afregninger på tidsserier. Systemet er baseret på Microsoft Azure teknologi og er designet til at håndtere den stigende kompleksitet på energimarkedet med decentraliseret energiproduktion, omskiftelig vedvarende energiproduktion og øget forbrug af el.

For KMD er der også større perspektiver i aftalen end at levere et nyt it-system.

"Den måde, vi producerer, transporterer og udnytter energi på, er i rivende udvikling. Ikke bare i Danmark men også internationalt, er vi lige nu vidne til en kraftig digitalisering af energisektoren. Det er nødvendigt, hvis vi skal nå den danske ambition om 100% vedvarende energi i 2050," siger Helle Huss, der er direktør for KMD Business og dermed øverst ansvarlig for KMD's it-løsninger til energi- og forsyningssektoren.

KMD Elements er helt fra starten tænkt og udviklet til det internationale marked. Systemet er et af de første af sin art i verden, der fungerer på tværs af landegrænser, tidszoner, sprog og valutaer. KMD Elements forventes at håndtere udbetalinger for ca. 7 mia. kroner årligt.