Ny KMD EnergyKey Webtools funktionalitet: Frem- og returløbstemperatur

Det er nu muligt at få vist frem- og returløbstemperatur forskellige steder i Webtools.

Vindmøller i havet

I ”Overblik” kan afkøling skiftes ud med returtemperatur, hvilket giver brugeren indsigt i det gennemsnitlige niveau over indeværende år. Samtidig kan brugeren se hvor henne på skalaen, vedkommendes temperatur ligger og dermed øge bevidstheden om eget forbrug. Grænserne for god og dårlig returtemperatur kan sættes efter ønske på tværs af Webtools-brugere.

I fanen ”Forbrug” kan der dykkes dybere ned i returtemperaturen på samme måde, som det er muligt med forbrug og afkøling. Her kan brugeren vælge at se sammenhængen mellem frem- og returløbstemperaturen for dage og timer.

Hjælpeboblerne under grafen giver overblik over udsving og viser et gennemsnit for perioden.

Værdierne kan eksporteres til Excel, hvis der ønskes at arbejde videre med dem.

Returtemperaturen kan også bruges til opsætning i fanen ”Overvågning” hvor adviseringer findes. Her kan brugeren opsætte en advisering der udsender en mail hvis enten en øvre eller nedre grænse overskrides i en valgt periode.

KMD EnergyKey Webtools returtemp advisering UI