Tema: Bæredygtighed i kommunerne

Et øget fokus på den grønne omstilling skaber en række forventninger til kommunerne fra blandt andre borgere. Som belyst i KMD Analysen er der endvidere incitament fra knap halvdelen af de danske borgere til at samarbejde med deres kommune om bæredygtighedstiltag, men kun få ved, hvordan de kan bidrage.

Ofte sker det, at politiske visioner overskygger konkrete handleplaner, og det kan demotivere energimedarbejdere såvel som borgere, der mangler indsigt i, hvordan de kan bidrage til den bæredygtige udvikling.

Hele 40% af Danmarks samlede CO2-udledning kommer fra boliger og bygninger, hvilket betyder, at der er et kæmpe potentiale for at skabe bæredygtige resultater på baggrund af energiforbruget. Der er derfor behov for fleksible løsninger, som kan skabe overblik over eget energiforbrug og gøre relevante interessenter opmærksomme på, hvordan FN’s verdensmål og klimastrategierne imødekommes.

En af disse løsninger er energistyringsværktøjet KMD EnergyKey, der samler forbrugsdata fra forskellige datakilder ét sted, hvorefter data kan valideres, behandles, organiseres og formidles. Disse arbejdsgange er afgørende for at sikre det bedste datagrundlag til videre analyse samt energi- og driftsoptimering.

Løsningen klæder desuden den enkelte energimedarbejder på til at kunne dokumentere og videreformidle information til relevante interessenter. KMD EnergyKey åbner samtidig også op for at interagere mere med borgerne og fremme energirigtig adfærd. Dermed kan værktøjet også bidrage til, at borgerne opnår større kendskab til kommunens arbejde med bæredygtighed, end tilfældet er nu ifølge KMD Analyse.

Læs KMD analysen om bæredygtighed i kommunerne her

Interessen og engagementet for bæredygtighed er i rivende udvikling. Udviklingen drives af et globaliseret erhvervsliv og store internationale organisationer, som bl.a. har bidraget væsentligt til, at FN’s Verdensmål i dag er en fremtrædende formidlingsramme for global bæredygtig udvikling.

Læs analysen her