Cyklister og fodgængere i København

Vækstfonden - nyt website, der understøtter forretningsmål om bedre servicering og leadgenerering.

Som led i KMD’s samarbejde med Vækstfonden blev KMD’s digitale enhed, Charlie Tango, inddraget i designet af Vækstfondens kommende kundeportal, der skulle servicere kunderne på en mere effektiv og tidssvarende måde. Gennem projektet inspirerede Charlie Tango Vækstfonden til at tage udgangspunkt i kundernes behov i designet af kundeportalen. Derigennem ville Vækstfonden, udover at kunne servicere sine kunder bedre, hurtigere og mere effektivt, også kunne opnå interne besparelser.

Da Vækstfonden stod over for at skulle udskifte dens traditionelle informationstunge website blev Charlie Tango i forlængelsen af kundeportalsprojektet valgt til at redesigne og udvikle fondens nye website, der konceptuelt skulle tænkes sammen med kundeportalen. Formålet for det nye website var at vise Vækstfondens mange tilbud til dens forskellige målgrupper på en mere intuitiv og brugervenlig måde samtidig med, at flere virksomheder valgte at samarbejde med Vækstfonden (lead generering). 

For at matche Vækstfondens forretningsmæssige målsætninger med websitet med kundernes behov, blev der indledningsvist gennemført en analysefase med et workshopforløb med både relevante forretningsenheder og relevante kundesegmenter. Herefter fulgte en konceptuel fase, der tog udgangspunkt i fire personaer, der hver repræsenterede en slutbruger for en bestemt lånetype. Vi skabte derefter personlige indgange og universer til de forskellige målgrupper, der gjorde det nemt og intuitivt at finde og få adgang til de relevante produkter og tjenester. Disse blev brugertestet undervejs i projektforløbet.

Teknisk blev løsningen bygget på Umbraco CMS, som gav Vækstfondens redaktører en intuitiv og let tilgængelig brugergrænseflade til at oprette og redigere indhold. Under implementeringsfasen blev indhold produceret og indsat parallelt med færdiggørelsen af de forskellige moduler og skabeloner. I den endelig test- og installationsfase blev webstedet testet igennem og de sidste justeringer foretaget. Umbraco CMS giver Vækstfonden en fremtidssikret mulighed udvikling, herunder forskellige former for interaktion med kunder og brug af data.

Det nye website blev leveret inden for deadline og budget.