Hilsen fra Service & Support

Udrulning af videosupport
Som tidligere nævnt har vi med hjælp fra er par af vores kunder kørt test af vores nye videobaserede sagsindmelding.

Tilbagemeldingerne fra test-perioden er positive, og der er bred enighed om, at løsningen er nem og intuitiv at bruge og at den samtidig bidrager til en nemmere og hurtigere sagsindmelding. Dette særligt for komplicerede sager eller sager, der kan være vanskelige at beskrive med tekst og screendumps.

Erfaringerne set med Supports briller er, at videoerne bidrager til en hurtigere og mere præcis forståelse af det problem, der meldes ind, og det bidrager til en bedre forståelse af, hvad det er for en proces, der fører frem til den fejlsituation, der indmeldes.

De positive erfaringer har betydet, at vi gerne vil rulle muligheden ud til alle. Vi er derfor gået i gang med at oprette alle jer kunder i videoportalen efter en plan, hvor vi i alfabetisk rækkefølge har inddelt jer i grupper. Første gruppe rulles på i de første to uger af december og herefter følger de øvrige grupper med 14 dages mellemrum. Sidste gruppe forventes at være oprettet senest ultimo marts.

I takt med, at I bliver oprettet, kontakter vi jer og gennemgår funktionaliteten og mulighederne med platformen sammen med jer.

Videomuligheden er ikke produktafhængig så er man KMD EASY Energy/KMD OPUS Energi og KMD EnergyKey kunde vil platformen være til rådighed begge steder. 


Den gode kundeoplevelse i supporten

Service- & Supportteamet holder i forlængelse af brugergruppedagen en intern teambuilding dag den 29/11, hvor vi sætter fokus på at få implementeret nogle af de gode råd, som Henrik Meng gav os på Brugergruppedagen.

Vi vil samtidigt arbejde med de tilbagemeldinger, som I har givet os gennem kundetilfredshedsundersøgelsen og gennem Sofies besøg hos jer. Det er en længere rejse at få implementeret alle Henrik Mengs råd og få ændret på de ting, som i har meldt ind til os.

Men nu er rejsen i gang, og vi håber, at i allerede fra december kan begynde at fornemme, at der bliver arbejdet med begrebet ”Empatisk hjælp”.

Set i lyset af dette kan den følgende information virke paradoksal… men… for at kunne afholde en teambuilding dag har vi valgt at lukke for telefonerne den 29/11. Vi vil dog som altid besvare akutte henvendelser, ligesom der altid kan meldes sager ind via kundeportalen og via mail.