Initiativer omkring Customer Success

I seneste nyhedsbrev beskrev vi initiativet omkring Servicebesøg, hvor vi besøger Jer og tager temperaturen på den individuelle både produkt- og servicetilfredshed og indhenter megen konstruktiv feedback, som vi vil bruge som afsæt for fremadrettede forbedringer og/eller nye initiativer. Denne proces er stadig i fuld gang med mange aftaler om møder i både november, december og januar allerede. 

Brugergruppedag 

Det var godt at mærke, at I mener det - I VIL være et hold. Det kan mærkes. Det vil vi gerne spille sammen med. Tak for det.

(Citat fra evaluering af brugergruppedagen)

Det største initiativ til Customer Success siden sidst har været brugergruppedagen, hvor vi gjorde os ekstra umage med at planlægge en dag spækket med inspiration og eksekvere en dag, hvor vi alle smilte lidt mere, end vi måske plejer. Det gik godt med plads til forbedringer hist og her. Bl.a. har mange af jer påpeget disse plusser ved dagen, som vi vil fastholde fremadrettet til brugergruppedage

+ Godt med bordplan og samtaleborde, hvor der sad 1 KMD-vært ved hvert bord
+ Godt med KMD t-shirts på KMD-værter, så det er tydeligt at se, hvem der er hvem
+ Godt med deltagelse fra KMD Energy Solutions’ direktør, Anders Bonnerup, hele dagen
+ Godt med deltagelse fra såvel konsulenter & supportmedarbejdere, som man er vant til at samarbejde med i det daglige omkring KMD Easy
+ Godt med eksterne inspirationsindlæg (delte meninger på denne!)
+ Godt med inddragelsesmulighed via ønskekort/idékort ***

Og tilsvarende har vi fået disse konstruktive minusser med hjem, som vi vil lære af til næste brugergruppedage:

- Behov for mere tid til at samtale/netværke/erfa ved bordene
- For meget med to eksterne inspirationsindlæg (delte meninger med denne!)
- Behov for mere tid til faglige indlæg/valgfrie sessioner
- Behov for mere dybde på de fag-faglige emner
- KMD-indlæg ved hovedscenen må gerne kortes ned
- Tid til at netværke bør ikke ligge i slutningen af dagen, fordi her er man træt og vil gerne hjemad.
- Evt. arrangementet kan strække sig over to dage.

*** På brugergruppedagen opfordrede vi ligeledes alle deltagere til at hjælpe os med, hvordan vi kan levere endnu bedre service til jer. Dette via Ønskekort – postkort der lå uddelt på alle borde.

Kongstanken med ønskekort var åbent at invitere jer til at komme med input til forbedringsønsker af organisatorisk karakter – dvs. hvor vi kan forbedre os i samarbejdet med jer, i aktiviteterne vi driver sammen med jer eller i den support & service vi leverer ud mod jer. Ønskekort kunne udfyldes og hænges op på en ønsketavle. Der sneg sig en håndfuld tekniske ændringsønsker med, som deles med vores produktansvarlige, men nedenfor får I en opsummering af forbedringsønskerne til vores fremtidige samarbejder:

Tak for input til de af jer, der har delt ovenstående og øvrige idéer på ønskekort. Vi er efterhånden ved at opnå god bredde i data fra både dialoger, evalueringer og input ift., hvordan I ønsker, at vi skal stå stærkere på banen i samarbejdet med jer.

Igennem november vil vi arbejde med de første kategoriseringer af ændringsønsker, således vi for overblik over, hvilke input der vedrører hhv. vores support, vores konsulentbistand, vores leverancer på ændringer/fejl/udviklingsønkser, vores kommunikation, vores møder/events osv.

I kommende nyhedsbrev vil vi dele de første delresultater, som vi vil foreslå at arbejde med og invitere jer til kvalificering. Apropos ”Svesken på disken”. Men meget mere om det i december-versionen af KMD Easy nyhedsbrevet.


Velkommen til Easy Kaptajner
I samling med deltagere fra kundepanelet har vi udarbejdet et koncept for at søge sparring på tværs af jeres forsyninger og forskellige erfaringsniveauer med elementer af KMD Easy/minForsyning.

En god håndfuld erfarne KMD Easy-supersuperbrugere tilbyder deres kompetence og sparring inden for deres pågældende ekspertiser. Du kan læse mere om, hvem de er, og hvor de tilbyder sparring på denne side: KMD Easy Energy Brugergruppedag 2023 (Gå til afsnittet “KMD Easy Kaptajner” og download beskrivelserne som PDF).

Initiativet er søsat som supplement til den service og support, som I kan søge via os i KMD. I har imellem jer som virksomheder en anden forståelse for virkeligheden I jeres arbejde og erfaring med unikke arbejdsgange i KMD Easy, som kan komme hinanden til gavn.

Kunne du derfor bruge sparring fra en fagfælle omkring fx

  • Design
  • Udtræk i Access
  • Inddrivelse
  • Flytninger & tømninger
  • minForsyning

Så tøv ikke med at række ud til en af de frivillige KMD Easy Kaptajner for at hente perspektiver på netop din udfordring.

… Sidder du også ovenpå en god vidensbase, og vil du også gerne række ud til at hjælpe fællesskabet med at lykkedes?
Så er der plads til flere KMD Easy Kaptajner på skuden, og du skal endelig række ud til svm@kmd.dk, så vi også får sat din/jeres ekspertise i spil. Vi glæder os til at høre fra dig!