Nye udviklingsaktiviteter & roadmap status

Vi har som altid gang i en masse spændende udviklingsprojekter i vores roadmap. Vi har fokus på at følge med i nye behov og krav i markedet og hos jer kunder, samtidig med at det er meget vigtigt for os hele tiden at sikre stabil drift, herunder allokere ressourcer til optimeringer og fejlrettelser i eksisterende moduler.

Herunder gives et overblik over projekter og fokusområder resten af 2023 og første halvår 2024:


PSRM
Integration til PSRM ved Gældsstyrelsen er fortsat et projekt, som fylder en del hos vores udviklingsteams og forretningsspecialister. Det er et stort og komplekst projekt, som har været i gang længe, og vi er pt. i gang med at færdiggøre udvikling samt gennemføre en omfattende test, således at det er klar til udrulning hos både eksisterende kunder på offentlig inddrivelse, men også andre kunder, som ønsker at skifte fra privat til offentlig inddrivelse.

Projektet indeholder 3 spor: 

1) Udvikling til kommunale KMD Opus Energi kunder. Dette er færdigudviklet og klar til implementering hos vores kommunale kunder. Disse modtager særskilt besked herom.

2) Udvikling til forsyninger: Udvikling og test forventes gennemført i 4. kvartal 2023 og implementering herunder, i tæt dialog med Gældsstyrelsen.

3) Optimering af inddrivelsesmodel ift. privat inddrivelse. Dette giver en række fordele, herunder forbedret og mere gennemsigtig betalingsinddækning, ny facilitet til gebyrhåndtering med automatisk tilknytning til hovedfordring, samt mulighed for håndtering af flere gebyrtyper og hurtigere overførsel af renter på seneste rykker. Vi er i gang med pilotdrift på dette, og klar til implementering efterfølgende. Dette forventes også i 2023.


KMD Easy Kommunikation
KMD Easy Kommunikation er et andet projekt, som en del af jer på brugergruppedagen var inde og høre mere omkring. Også et stort og spændende projekt, som gør det muligt for jer som energi- og forsyningsselskab at sende kommunikation til jeres slutkunder, hvad end dette er generelle breve og skrivelser, varslinger, markedsføring, mv. Modulet giver mulighed for via flettefelter at trække på en række datafelter i KMD Easy Energy, således at kommunikationen bliver nem og effektiv. Der kan genereres en række udsøgninger på målgrupper, så I rammer ”rigtigt” med jeres kommunikation.

Modulet er pt. ved at blive sat i pilotdrift hos go’energi, som er ny kunde på KMD Easy Energy, hvorefter vi får opsamlet de første erfaringer og rettet eventuelle kritiske fejl, mv. Det er i dag muligt at sende kommunikation via e-mail og SMS, mens der udestår udvikling af forsendelser via fysisk print og e-boks, hvilket vi har planlagt til 1. kvartal 2024.


Understøttelse af et åbent system
Vi har igennem senere år sat fokus på at åbne KMD Easy Energy mere op ift. samarbejde med eksterne systemer. Dette gør vi ved at give muligheden for at tilgå data fra KMD Easy, enten i form af API’er eller fx dele data på en ftp-server. Vi har bl.a. leveret følgende:

  • Faktura API (mulighed for at hente faktura på slutkunde, som har en restancesag)
  • Bolig API (mulighed for at dele information omkring flyttere fra EG Bolig og Unik Bolig)
  • Flytte / Onboarding API (mulighed for at sende oplysninger omkring nye kunder inden for alle forsyningsarter, således at disse automatisk kan blive oprettet som kunder i KMD Easy Energy)
  • Udstille forbrugsdata (mulighed for deling af forbrugsdata på kunder, hvor vi igennem samarbejde med Watts kan udstille data på alle forsyningsarter)

Vi møder desuden et stort behov hos en del af jer for at kunne dele kundestamdata med eksterne systemer, hvilket stemmer fint overens med vores strategi her. Vi har derfor planlagt et projekt ift. understøttelse af dette i 1. halvår 2024. I sammenhæng med dette vil vi også afklare, hvordan vi kan understøtte autentificering af brugeren, som skal tilgå disse data, således at vi sikrer de sikkerhedsmæssige aspekter i dette.


minForsyning - App igennem partner
Vi har igennem længere tid haft et ønske om at levere en ny og mere moderne app til minForsyning. Vi er ved at have opbygget et katalog API’er og muligheder for at dele relevant data med 3. part, hvorfor vi er ved at afdække muligheden for at levere en ny app igennem en partner. Vi forventer en afklaring på dette primo 2024, hvorefter vi kan melde nærmere ud omkring dette. Hvis vi går videre med en partner, så vil vi selvfølgelig melde mere specifikt ud ift. tidshorisont for levering af dette, men på nuværende tidspunkt er vi ikke langt nok i analysen til at kunne være konkrete på dette. Ambitionen er dog inden sommer 2024.


Prisvarsling
Vi er ved at udvikle et modul til at understøtte elhandelsselskaber og varsling af nye priser fra netselskaber. Vi har pt. udviklet første version af dette, hvor der kan varsles via e-mail og SMS, og vi vil i første kvartal 2024 udvide med mulighed for at indbygge dette i dokumentdesign og fakturaen, som sendes til slutkunden.


Automatisk registrering betalingsservice + Automatisk registrering e-boks
Vi har også et par projekter på roadmap ift. effektivisering af arbejdsgange ift. at få slutkunder registreret med løbende betaling via Betalingsservice, samt registrering af samtykke til forsendelser til e-boks. Vi melder nærmere detaljer ud omkring disse, når vi er længere i projektet.