Roadmap status

Herunder er en her-og-nu status på vores igangværende aktiviteter og projekter på roadmap.

I december måned kommer vi med to nye releases, som både er en minForsynings og klient release. Fokus på begge disse releases har hovedsageligt været at rette fejl fra oktober releasen, som indeholdt en meget stor mængde kode. Desværre gjorde den store kode mængde og komprimeret tid på OCES3-projektet, hvor vi var tvunget til kodemodernisering i mange afkroge af systemet også, at I som brugere oplevede uhensigtsmæssig størrelse af fejlsager. For at forhindre samme mængde og størrelse af fejl, så øger og dedikere vi i fremtiden større fokus og ressourcer på kvaliteten, stabiliteten og test af vores releases og den generelle drift – sikker og stabil drift er fundamentet i KMD Easy Energy.

PSRM-projektet er nu i gang med den afsluttende fase, som gennem en grundig udviklingsperiode nu bliver testet og dette med stærk involvering af vores dygtige konsulentforretning. I kommende tid skal alle parter, som gør brug af inddrivelse via Gældsstyrelsen gøre overvejelser om, hvorvidt man selv ønsker at stå for opsætningen eller gør brug af vores servicepakkeløsninger - mere information hermed kan ske ved henvendelse til Jonas Larsen, Client Director, jla@kmd.dk

Vores igangværende analyse på udviklingen af API’er til at hente og opdaterer kundestamdata går nu i den afsluttende fase. I det seneste halve år har vi fokuseret flere ressourcer på denne strategisk vigtige analyseopgave, og som kommunikeret flere gange bygger projektet her bro til at kunne understøtte en større frihed til vores forsyningskunder, bl.a. dem som selv ønsker bygge egen selvbetjening og apps. Specielt at kunne opdatere i kundestamdata, er noget som teknologisk er svært på KMD Easy Energy. En løsning begynder nu at tegne sig mere og mere, hvorfor opgaven skrider positivt fremad.

Den nuværende minForsynings app er ikke en tidssvarende version, som flere parter gerne ser moderniseret. Hos KMD Easy Energy har vi ikke de nødvendige kompetencer i at kode en ny app fra bunden, derfor kigger vi både på løsninger der giver frihed til at finde egen partner i markedet, bl.a. førnævnte analyse, men også selv en god partner i markedet at teame op med. I længere periode har vi kørt dialog med norsk leverandør af energiapp, vores tekniske afklaring nærmer sig sin sidste fase, hvor vi forventer at kunne melde konklusion ud i januar.