Vi stiller os stærkere på banen

Løbende gennem året 2023 har I kunnet bemærke en række udskiftninger iblandt spillerne på holdet omkring KMD Easy Energy. I har måske endda også bemærket, at vi har samlet alle eksperter, kompetencer og løsninger på energi- og forsyningsområdet til én samlet portefølje. Således vi nu – endeligt – er ét samlet KMD Energy Solutions.

Den samlede løsningsportefølje består af:

Bliver du i denne sammenhæng nysgerrig på at høre nærmere om fx KMD Figuras eller KMD EnergyKey, så kan du altid række ud til Benjamin Nørby (salgsdirektør), BNR@kmd.dk, som kan hjælpe dig videre.

Sammenlægningen af vores portefølje har formentligt ikke kunnet mærkes for jer endnu – altså hvordan det nu skulle komme jer til gode. Men det er vores klare forventning, at I vil kunne høste gevinster af det på sigt. Sammenlægningen betyder nemlig rent praktisk, at vi har fået samlet alle de mest relevante og kompetente ressourcer i KMD omkring energimarkedet i én fælles organisation.

I første omgang kommer afkastet til de af jer, der f.eks. har flere af løsningerne i porteføljen. På sigt vil I kunne opleve en mere ensrettet servicestandard, et simplere mere tilgængeligt værditilbud og en mere simpel samarbejdsmodel. Dertil er integrationerne mellem vores egne løsninger sømløse.

Ud over sammenlægningen har vi også løbende gennem året justeret holdopstillingen på banen ad flere omgange. Flere af jer har givet udtryk for, at der har været rigeligt med ændringer, og at I glæder jer til mere ”ro på bagsmækken”. Det forstår vi godt.

Imidlertid skal I vide, at vi kun laver forandringer, når vi mener, at det hjælper os til at stå stærkere samlet på banen for jer.

Vi håber, at de af jer, der havde muligheden for at deltage til brugergruppedagen i oktober selv kunne mærke, at vi bag KMD Easy Energy leverede en stærkere holdindsats end tidligere oplevet. Ikke kun ved at være iklædt ”holdtrøjer”, men også ved at være stærkere internt koordineret og bevidste om den fælles opgave det er at levere en samlet set god oplevelse.  Den stærke holdindsats øver vi os på dagligt. Dette til stor glæde internt, eftersom vi får 1000 gange igen hver gang vi investerer tid og engagement i hinanden. Det er vores forventning, at I løbende i 2024 vil opleve, hvordan vores services, events, releases og sagshåndtering vil blive bedre og bedre.


Hvem skal man kontakte med hvad?

Vi har fået flere henvendelser på, hvem der er jeres ”kontaktperson” efter ændringer i holdopstillingen. Svaret er grundlæggende, at den rette kontaktperson afhænger af baggrunden for henvendelsen.

Den bedste kontaktperson vil altid være vores dream-team frontpersonale gennem forbrug@kmd.dk, som altid vil kunne hjælpe med omstillingen til den rette kompetence for netop jeres ærinde.

Derudover har vi følgende kontaktpersoner på specifikke henvendelser, der sikrer den mest effektive imødekommelse af den konkrete henvendelse:

Køb af moduler og services & kontraktuelle spørgsmål
Jonas Larsen, Client Director (kundeansvarlig)
JLA@kmd.dk

Ønsker til uddannelsestilbud & spørgsmål til kurser
Veda Caliskan Polat, Head of Consulting (leder for konsulentstaben)
VCP@kmd.dk

Ønsker om servicebesøg & dialog omkring samarbejdet med KMD
Sofie Hedemann Vermehren, Customer Success Director (chef for konsulent-, support- og service delivery teams)
SVM@kmd.dk

Sagsindmelding: Fejlsager, service anmodninger & ændringsønsker
Dream-teamet i supporten via forbrug@kmd.dk

Eskalering af sager (via 2 step)
1. Henvend jer altid først til pågældende sagsbehandler tilknyttet den konkrete sag og tydeliggør behovet for eskalation af sagen, når I ikke modtager den hjælp, som der er brug for
2. Opleves det ikke at eskalationen håndteres tilstrækkeligt, henvend jer da til Jeanette Bilde Dannevang, ansvarlig for eskalationer JWD@kmd.dk

Øvrige henvendelser & spørgsmål
Dream-teamet i supporten via forbrug@kmd.dk


Fra hele holdet bag KMD Easy Energy lyder et hjerteligt Glædelig Jul & Godt Nytår. Vi ser frem til endnu stærkere samarbejder i 2024.