Nova Byggesag går live

Glade kvinder taler sammen på kontor

KMD Nova Byggesag går live – der er indgået aftaler med kommuner om implementering og der er gang i mange dialoger med kunder omkring skiftet til Nova Byggesag og hvad det betyder i detaljer.

KMD Nova Byggesag går live – der er indgået aftaler med kommuner om implementering og der er gang i mange dialoger med kunder omkring skiftet til Nova Byggesag og hvad det betyder i detaljer.

Vi forventer at de første 3 kunder er implementeret på Nova Byggesag inden årets udgang og planerne for 2021 er ved at blive lagt. Implementeringstidspunkter bliver booket i takt med at kontrakterne bliver underskrevet.

Funktionalitet:
Vi er gået live med flg. funktionalitet:

  • Automatisk BOM integration
  • Aktiviteter og tidsregistrering
  • Skabeloner
  • Brugerdefinerede felter
  • Breve og brevfletning
  • Oprette sager i BBR
  • Fakturering
  • Udvidet udsøgning
  • Structura konvertering (ESDH konvertering aftales der individuelle forløb for

I Q4 2020 kommer følgende funktionalitet

  • Fakturering

Fase 2 forventes klar i foråret 2021 og består af:

  • Eksport til weblager
  • Eksport til filarkiv
  • Udtræk af rådata til ledelsesrapportering
  • GIS integration
  • Opdater BBR sag