Nova Dagsorden – workshop ændringsønsker

Kvinder og mænd sidder i mødelokale og taler sammen i møde

Den 5. maj 2020 blev der afholdt en virtuel workshop om ændringsønskerne til KMD Nova Dagsorden. Der deltog 2 – 3 repræsentanter fra 9 kommuner, som alle sad hjemmefra og gav deres individuelle bud på prioriteringen af de enkelte ændringsønsker, der var indkommet.

Den 5. maj 2020 blev der afholdt en virtuel workshop om ændringsønskerne til KMD Nova Dagsorden. Der deltog 2 – 3 repræsentanter fra 9 kommuner, som alle sad hjemmefra og gav deres individuelle bud på prioriteringen af de enkelte ændringsønsker, der var indkommet.

På forhånd var der blevet tilsendt brugerne en liste over ændringsønskerne, så disse var kendt af alle. På mødet gav KMD en kort orientering om de enkelte ændringsønsker, hvorefter brugerne fik adgang til et on-line værktøj, hvor de skulle angive en værdi ud fra den enkelte vurdering om vigtighed. Deltagerne kunne give en af nedenstående værdier til de enkelte ønsker:

 

 

Var der stor spredning i scoringen, tog vi en dialog omkring dette og fandt en fælles scoring. Vi nåede alle ændringsønsker igennem – og nedenfor, vises en udsnit af ændringsønskerne med den værdi (scoring), det enkelte punkt fik:

 

KMD er i gang med at behandle outputtet af mødet og kommer efter sommerferien med en tilbagemelding til de deltagende kommuner.