Tilslutningsprojektet (resume med Brøndby – opsamling på webinaret)

Kolleger holder møde

Den 12. maj 2020 blev der afholdt et on-line møde omkring Tilslutningsprojekt KMD Nova ESDH og den kommunale rammearkitektur.

Den 12. maj 2020 blev der afholdt et on-line møde omkring Tilslutningsprojekt KMD Nova ESDH og den kommunale rammearkitektur. Projektet har kørt siden januar 2019, hvor KMD sammen med Brøndby kommune har deltaget i et tilslutningsforløb i KOMBIT-regi. I dette forløb deltager 2 leverandører af jobcenterløsning og 5 ESDH leverandører sammen med 8 kommuner, hvor problemstillinger diskuteres med henblik på at finde praktiske løsninger. Arbejdet blev afsluttet med en compliancetest ultimo juni 2020.

På workshoppen blev der givet en orientering om dette arbejde fra KMD’s side ligesom Brøndby kommune fortalte om deres rolle som deltagende kommune og hvordan de har grebet opgaven an.

Webinaret blev optaget og ligger på Kundenettet under KMD Nova ESDH, hvor også præsentationen ligger.

Efter sommer ferien har KMD udsendt et servicebrev omkring tilslutning til de fælleskommune løsninger og de aktiviteter der kan ske for at få en øget værdi af tilslutningen.

Er du/I interesseret i at høre mere er i velkommen til at kontakte:

Kontakt

Medarbejdere i KMD

Ole Pedersen

Senior Sales Specialist

Kontakt

Medarbejdere i KMD

Dorthe Henriksen

Senior Sales Specialist