KMD arbejder på RPA håndtering af ansættelsesbeviser

Den nye lov om ansættelsesbeviser pålægger kommunerne en betydelig administrativ opgave inden for stramme tidsfrister, når flere medarbejdere skal have ansættelsesbeviser. KMD er sammen med flere kommuner ved at udvikle en robot til automatisk udsendelse af ansættelsesbeviser til de timelønnede.

Den nye lov om ansættelsesbeviser pålægger kommunerne en betydelig administrativ opgave inden for stramme tidsfrister, når flere medarbejdere skal have ansættelsesbeviser. KMD har derfor sammen med flere Opus-kommuner drøftet, hvordan udsendelse af ansættelsesbeviser kan automatiseres. Vi er nu tæt på at kunne starte udviklingen af robotten.  

Kort fortalt gør robotten følgende på alle hverdage:

Nye ansættelsesforhold, som skal have tilsendt ansættelsesbevis, udsøges.
Et aftalt antal dage efter oprettelsen af ansættelsesforholdet, dannes ansættelsesbevis med brevfletskabelon, og det gemmes i Personalemappen. 
Ansættelsesbeviset sendes til medarbejder via Digital Post. 
Kvitteringsmail med alle behandlede medarbejdere sendes til en fælles postkasse.

Det er en vigtig forudsætning, at ansættelsesbeviset kan dannes ved brevflet af skabelon og oplysninger i Opus – uden behov for efterfølgende justeringer. Vi ved, at ikke alle kommuner mener, at denne forudsætning er opfyldt for alle medarbejdergrupper. Derfor er det muligt at starte med at benytte robotten for udvalgte personalegrupper og derefter udvide løbende i takt med, at praksis tilpasses og robotten gøres mere avanceret.  

Robotten vil på sigt kunne bruges til mange typer forsendelser, men i første omgang sætter vi fokus på timelønnede og ulønnede medarbejdere. 

Robotten forventes at blive frigivet til salg i løbet af efteråret 2023. Tag dog meget gerne fat i os allerede nu, hvis I er nysgerrige på at høre mere om robotten!

Vest for Storebælt kontaktes Steen Sodemann, sts@kmd.dk

Øst for Storebælt kontaktes Katja Brandt Jensen, kgb@kmd.dk