Projekt – Ny brugergrænseflade til det centrale lønkontor

Vi er langt med vores nye brugergrænseflade til KMD Opus Personale, som skal gøre det nemmere og mere intuitivt for nye brugerne at navigere rundt i Opus samt gøre den mest anvendte procesunderstøttelse nemt tilgængelig. Få seneste status i forhold til udrulning og få stillet nysgerrigheden med et par eksempler fra den seneste prototype.

Vi har igennem en længere periode arbejdet med hvordan vi kan forbedre brugeroplevelsen for vores centrale brugere på lønkontoret. Vi er kommet rigtig godt fra land med god hjælp fra en lang række af jer kunder og brugere af KMD Opus Personale.

Formål og målsætning med udviklingsprojektet

Formålet med hele projektet er at skabe en ny supplerende brugergrænseflade til KMD Opus Personale for medarbejderne på det centrale lønkontor hos vores kunder. Den nye brugergrænseflade skal gøre det nemmere og mere intuitivt for brugerne at navigere rundt i Opus og gøre den mest anvendte procesunderstøttelse nemt tilgængelig – primært for de nye brugere af Opus og nye medarbejdere indenfor lønfaget.

Projektet som nu er i gang med at opbygge og designe en ny brugergrænseflade til det centrale lønkontor, er opstået på baggrund af flere faktorer og input fra jer:

  • Vi ser et ændret behov for større brugervenlighed og procesunderstøttelse hos vores kunder end vi har oplevet tidligere. Dette kommer til udtryk både i vores mange individuelle kundedialoger, men også i vores løbende kundetilfredshedsmålinger på KMD Opus Personale.
  • Vi ser ændrede tendenser i arbejdsmarkedet, med bl.a. en højere personaleomsætning på lønkontoret og mange nye medarbejdere til følge – både nye indenfor Opus verdenen og indenfor lønfaget.
  • Som en del af løsningens standard SAP-platform har vi fået et værktøj tilgængeligt, som gør det nemmere for os at tilpasse brugergrænsefladen med opsætning og indhold, uden at ændre i den brede bagvedliggende funktionalitet.

Udtalelser fra Camilla Agerbak Østergaard og Ditte Blok Grabow, som driver projektet fra KMD: ”Vi håber at vi med projektet får søsat en tilføjelse til den eksisterende adgang til KMD Opus Personale, som sikrer en adgang der er mere lettilgængelig og intuitiv for nye brugere – hvad enten de er nye i Opus eller i faget. Vi anser også projektet som starten på en rejse hvor vi viser, at KMD Opus Personale udvikler sig i en mere brugerfokuseret retning i fremtiden.”

Hvor startede vi og hvor er vi nu?

Med projektet her er vi gået lidt anderledes til værks end hvad vi tidligere har gjort i forhold til udviklingsprocesser indenfor vores område. Vi har ladet os inspirere af Design Thinking og benyttet os af vores gode kollegaer i KMD til at hjælpe os med at facilitere workshops der åbner op for behovsdrevne dialoger. Både vi og vores kunder er gode til straks at dykke ned i konkret funktionalitetsbaserede dialoger og nogle gange uden at komme 100 % omkring de behov og den målgruppe som vi forsøger at understøtte. Det er nyt både for os og vores kunder, at vi tager kunderne med ind meget tidligt i forløbet for at drøfte behov inden vi drøfter løsningsmodeller og funktionalitet.

Vi begyndte uden en løsning at teste på, men med ideudvikling. Vi er begyndt med at invitere to kunder ind i samarbejdet hvor vi har bygget en prototype op sammen og kunderne har testet denne i en periode. Herefter inviterede vi i maj og juni måned alle kunder ind til workshops – to workshops, én i hver ende af landet – Ballerup og Aarhus. Vi havde stor tilslutning til de to workshops hvor 30 brugere af KMD Opus Personale gav deres input. Formålet med workshops var at sikre en bedre forståelse for brugertyper (nye og erfarne) samt de opgaver brugerne af KMD Opus Personale løser. Herunder hvilke udfordringer og behov der opstår, når de forsøger at løse en given opgave i KMD Opus Personale.

Ud af workshopsene har vi fået en masse gode og brugbare indsigter, som vi anvender til design af den nye brugergrænseflade. Herunder for at gøre arbejdsgangene i løsningen mere brugervenlige og for at gøre det nemmere for brugerne at udføre arbejdsopgaver, samt minimere oplæringstiden for nye brugere.
Hen over sommeren har rettet prototypen til på baggrund af de mange behovsbaserede input fra workshops, og vi er nu klar til at tage det næste skridt, som er brugertest. Dette forventer vi at indbyde til indenfor den næste måned. Vi håber på lige så stor opbakning som I har vist indtil nu, så vi får en brugergrænseflade der rammer plet fra starten af. Såfremt prototypen består brugertest, er vi klar til at begynde udrulning at den nye brugergrænseplade til alle vores kunder i slutningen af året.