Ændringsønskeportalen er kommet flyvende fra start

Den 9. januar i år lancerede vi den nye, åbne ændringsønskeportal for brugerne af KMD Opus Personale. Der er allerede rigtig god aktivitet og mange idéer registreret i portalen. Tak!

Tal og Fakta

Ændringtsønsker i alt: 119
Kommentarer i alt: 42
Afgivne stemmer i alt: 680
Brugere i alt: 202

I ændringsønskeportalen kan I ikke bare indsende jeres egne ændringsønsker. I kan også se, hvilke ændringsønsker andre kunder har indsendt, og stemme på de ønsker, I også mener skaber værdi for jer. Husk vi ikke kan nå det hele på én gang, så sørg for at stemme på de ønsker, som I synes, er allervigtigst.  

Vores håb er, at I med portalen vil opleve synlighed og åbenhed omkring jeres ændringsønsker på tværs af brugere og kunder. Derfor har vi bygget den sådan, at I foruden at se alle ændringsønskerne også løbende kan kommentere, stemme og følge udviklingen. Det giver også os mulighed for at prioritere ændringsønskerne og på den måde sikre, at vi bedst muligt efterkommer de ønsker, der bringer størst værdi for flest mulige. 

På baggrund af stemmer i portalen vurderer vi løbende ændringsønskerne, prioriterer dem til udvikling og orienterer om implementeringen både via platformen og de normale kommunikationskanaler. Vi træffer beslutning om, hvorvidt et givent ændringsønske bliver arkiveret eller implementeret, senest 18 måneder efter oprettelsen. Ændringsønsket vil dog blive arkiveret 9 måneder efter oprettelse, hvis der ingen aktivitet er (= ingen kommentarer eller stemmer). Derfor er det vigtigt, at I anvender portalen aktivt, så vi altid kan se hvilke ønsker, der vil give jer størst værdi at implementere i løsningen. Jo mere aktive I er, jo større indflydelse har I på den fortsatte udvikling af KMD Opus Personale.

Hvis du ikke allerede er oprettet som bruger på Ændringsønskeportalen, kan du kontakte support pr. mail, e-service eller telefon.

Indsigt i hvordan vi arbejder med ændringsønskerne
Vi gennemgår løbende ændringsønskerne fra portalen fælles for hele løsningsområdet – KMD Opus Personale. Hvis der er ønsker eller formuleringer, som vi ikke forstår, tillader vi os at bede om uddybning af ønsket.

Hvis et ønske har fået mange stemmer fra jer, vurderer vi implementeringen heraf ind som en del af vores løbende releaseplanlægning. Det er vigtigt, at I løbende forholder jer til ændringsønskerne i portalen, kommenterer og/eller stemmer, for på den måde sikrer vi i fællesskab, at det altid er baseret på opdateret og aktuelt input, at vi prioriterer ændringsønskerne.

Nu hvor portalen har været åben i 9 måneder, har vi efterhånden tilpas meget input fra jer til at kunne vurdere de mange ændringsønsker, og derfor er vi også begyndt at indarbejder de første ønsker i vores releaseplaner. Det betyder, at vi i de kommende releases har planlagt implementering af de første ønsker fra portalen! 

Følgende ønsker planlægges med implementering i de planlagte kommende releases: 

  • Slet Personalemapper - Massestatusændring, jf. GDPR og kassationsregler 
  • Personalemappe - send sikkert til organisation 
  • Visning af omsorgsdagssaldo pr. barn på indberetningsbilledet 
  • En kolonne til X i aconto på oversigtsbilledet på IT9608 
  • Pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent over 55 år 

Læs mere om hvordan ændringsønskeportalen fungerer i dette servicebrev