Digitalisering af artskonti afstemning

kreditkort

I dette efterår har KMD igangsat et udviklingsprojekt med fokus på at digitalisere og effektivisere lønafstemningsprocessen. I projektet deltager 3 kommunale kunder af forskellig størrelse og med forskellige tilgange til afstemningsopgaven.

Med det igangsatte projekt ønsker KMD at øge automatiseringsgraden af den ellers på mange måder tunge afstemningsopgave, som skal håndteres på et hvert lønkontor. Løsningen er endnu et af KMD Opus Personales bud på, hvordan administrative lønmedarbejdere ved hjælp af digitalisering og automatisering af arbejdsgange i deres dagligdag, kan frigøre tid til andre opgaver.

Ved hjælp af eksisterende datakendskab på tværs af de administrative løsninger kan KMD sammenstille data fra KMD Opus Personale, KMD Opus Økonomi og KMD Udbetaling og på den måde foretage en digitaliseret og automatisk lønafstemning for de nuværende 23 artskonti inden for løn. Herefter kan lønadministrationen tage fat og sagsbehandle på de udeståender, der er identificeret på baggrund af afstemningen.

Ved at lade systemet sikre sammenligning og kontrol af data, frigives der dels en masse timer fra afstemningsopgaven, men målet er også at sikre en højere kvalitet og mindre sårbarhed i forbindelse med afstemningsopgaven.

Som det ser ud i dag, vurderer de 3 pilotkommuner, at de bruger et sted mellem 100 og 300 timer årligt på afstemningsopgaven. Disse timer bruges udelukkende på sammenstilling af data og tilvejebringelse af det datagrundlag, som de efterfølgende kan sagsbehandle på.

Med den nye løsning vil vi kunne minimere hver enkelt kundes tidsforbrug ret kraftigt, da de fremover udelukkende skal tage stilling til, hvilke perioder de ønsker data fra i forhold til den periode, de ønsker at afstemme.

Vækker funktionaliteten interesse for din kommune, så tag fat i jeres Service Delivery Manager eller salgsansvarlige for at høre mere eller få et tilbud på den nye løsning.