Efterårets kundeforaer: Et kig ind i krystalkuglen for fremtidens offentlige ansatte

På en flot forårsdag i Odense var ledelsesrepræsentanter fra 32 kommuner på løn, HR og vagtplanområdet samlet for at lade sig inspirere, debattere og netværke. Den røde tråd på dagen var fremtiden. Både den nære og den fjerne fremtid. Udover en masse spændende debatter og dialoger i løbet af dagen, bød dagen også på et oplæg fra forfatter til bestsellerbogen ”Pseudoarbejde” Dennis Nørmark.

Ledelsesperspektiv: Et arbejdsmarked under konstant forandring

”Ressourcemanglen indenfor det offentlige er ved at sætte sig som en grundlæggende ubalance mellem udbud og efterspørgsel”. Sådan startede Elsebeth Jepsen, som er Business Line Director i KMD dagens første paneldialog. Til paneldialogen inviterede hun fire paneldeltagere fra Egedal Kommune, Gentofte Kommune, Vejle Kommune og Langeland Kommune på scenen til en snak om, hvilke krav fremtidens arbejdsmarked stiller til ledelse, organisation og systemer.

På paneldialogen kom deltagerne omkring rekruttering, kompetencer og fastholdes.

Jeg har den grundholdning, at jeg ikke skal fastholde mine medarbejdere. Jeg skal udvikle dem

Torsten Hjort Hansen, Leder Løn og Regnskab i Egedal Kommune

Sådan svarede Torsten Hjort Hansen på scenen i Odense, da han blev spurgt om, hvordan man i Egedal Kommune arbejder med rekruttering. ”Jeg skal udvikle mine medarbejdere, så de arbejder med det, de føler er interessant. Det gør jeg, dels fordi jeg synes, det er vigtigt, at man møder glad og motiveret på arbejde og dels fordi, at der er en udvikling henimod at mere og mere bliver automatiseret. Derfor får jeg i fremtiden sikkert brug for færre klassiske lønkonsulenter”.

Han tilføjer også, at han ser et skift i typen af kandidater i fremtiden. ”Det kan jo godt være de engang to en kontoruddannelse for at arbejde med løn, men jeg det område har jo udviklet sig i hvert fald i de ti år jeg har arbejdet med det, så det er jo ikke sikkert de stadig har interessen og lysten”.

Kompetencer og færdigheder

På paneldebatten kom deltagerne også omkring de tanker og overvejelser de har, som personaleledere, når det kommer til kompetencer og færdigheder hos nye medarbejdere.

”De kompetencer, som jeg leder efter hos nye medarbejdere, er bl.a. evnen til at kunne se sammenhæng og tænke i helheder. Løn- og personaleopgaven i dag er meget kompleks, da vi dels opererer i komplekse IT-systemer, overenskomster, arbejdstidsaftaler samt lokale aftaler, der skal integreres og tilpasses i den organisatoriske kontekst” fortalte Susanne Hardon som er afdelingsleder i Gentofte Kommune. Og der er helt klart sket et skift: ”Det er nogle lidt andre kompetencer, end jeg ville have lagt vægt på for 3 – 5 år siden, hvor jeg havde en lidt mere klassisk tilgang med den faglige uddannelse som udgangspunktet, fortæller Susanne Hardon, Gentofte Kommune.

Medarbejderperspektiv: hvilke krav og behov ser medarbejderne til fremtidens arbejdsplads

Da personalelederne forlod scenen, tog Jeppe Wesenberg Helt fra Rudersdal Kommune over. Her bidrog han med sit perspektiv på nutiden og fremtiden, som medarbejder på en offentlig arbejdsplads. Efter oplægget inviterede vi Susanne fra Gentofte Kommune på scenen til en paneldebat, hvor salen havde mulighed for at spørge ind til, de pointer som Sandra og Jeppe bidrog med.

Formålet med var, at sætte nogle tanker i gang personalelederne i salen i forhold til de ønsker og krav, som de fremover skal være opmærksomme på, når fremtidens medarbejdere skal rekrutteres og fastholdes.

Det skal efterlade et indtryk

Udover at kundemøderne er spækket med faglige temaer, skal det også være mindeværdigt og sjovt og efterlade et indtryk, der holder længere end køreturen hjem. Derfor inviterer vi også foredragsholdere, samarbejdspartnere og andre interessenter ind for at inspirere og dele deres viden. På Løn- HR og Vagtplans fokusgruppemøde i efteråret havde deltagerne fornøjelsen af at opleve Dennis Nørmark på scenen i Odense. Dennis Nørmark, der bl.a. er kendt som en dygtig videnskabsformidler og forfatter til bestselleren ”Pseudoarbejde - hvordan vi fik travlt med at lave ingenting” leverede et oplæg om ”Fremtidens offentlige ansatte” om eftermiddagen. Et oplæg som blev rost af deltagerne.

Efteråret bød også på et halvårligt netværksmøde

Netværksmøder er målrettet vores Brugere og Superbrugere, hvor formålet er at skabe et forum, hvor det er muligt at erfaringsudveksle og dele ”best practices” inden for Løn & HR-området. Dagen foregik online via Teams, hvor deltagerne i løbet af dagen fik en dybere indsigt i hinandens arbejdsgange.

Programmet for dagen tog udgangspunkt i de inputs, KMD modtog fra deltagerne forud for mødet. Formiddagen startede med et oplæg fra KMD, der fokuserede på hvad vi har på tegnebrættet i den kommende tid. Herefter tog Kirsten Bang fra Rebild Kommune scenen, hvor hun fortalte om, hvordan de i Rebild Kommune arbejder med kvalitetssikring og kontroller.

Eftermiddagen stod på adskillige netværksrotationer, hvor deltagerne frit kunne vælge, hvilken rotation de ville deltager i og hvornår. På rotationerne kom deltagerne ud i mindre møder, der var bemandede af KMD-specialister inden for de tre områder: Barselslov, RPA og rapportering, ledelsestilsyn og kontroller.

Kundeforaerne er værdifulde – både for kunder og KMD

“Det er en god mulighed for at komme med input og ønsker til løsninger. Samtidig giver det mulighed for medindflydelse i forhold til KMDs prioriteringer og giver KMD et indblik i, hvad det er, der fylder hos os, der bruger systemet” fortalte Gitte Ebbesen fra Ringkøbing-Skjern Kommune ved et tidligere fokusgruppemøde.

Denne betragtning deler Lars Kaare Pedersen, Sales Director i KMD. ”Der hvor jeg synes, at vores kundeforaer giver allermest værdi, er i mødet mellem kundernes ønsker og forventninger stillet op imod KMDs planer og tanker”. Lars Kaare Pedersen har i efteråret deltaget på adskillige kundemøder, og siger: ”De seneste arrangementer hvor vi i højere grad fokuserer på dialoger omkring kundernes udfordringer og fokus, samt hvordan de løser dette, har givet nogle meget dynamiske dage, som i høj grad rykker os tættere sammen”.

Hos KMD Opus Personale ser vi frem til endnu flere udbytterige dialoger med Jer i 2023.

Så husk at sætte kryds i kalenderen:

  • Fokusgruppemøde for Løn, HR og Vagtplan - Den 18. april 2023 i Odense
  • Netværksmøde for KMD Opus Personales brugere og superbrugere – Den 10. maj 2023 i Odense