eIndkomst – Status på udfordringer

Videokonsultation

eIndkomst og aflevering af oplysninger fra Opus Personale hertil, har fyldt en del i den seneste tid både hos jer som kunder og KMD som leverandør. Der er flere forskellige scenarier og udfordringer, der spiller ind i den situation som vi står i lige nu, og i denne artikel vil vi give en kort information og status herpå.

eIndkomst & Ny Ferielov

KMD anerkender, at der har været udfordringer vedrørende eIndkomst og implementering af ændringerne i forhold til Ny Ferielov. Beklageligvis har ikke alle effekter af ændringer til eIndkomst indberetning været identificeret med den oprindelige systemændring i vores lønsystem tilbage i september 2019. KMD arbejder gennem hele 2020 videre med IT-understøttelse af Ny Ferielov og ferieaftaler, herunder naturligvis, at ændringerne som følge af Ny Ferielov er til mindst mulig gene for vores kunder på KMD Opus Personale.

I nedenstående kan I finde en opsamling på udfordringen og de foranstaltninger, som vi har gennemført som følge heraf.

 

Den grundlæggende udfordring

I forbindelse med den gradvise indfasning af Ny Ferielov og de kommunale ferieaftaler, er der pr. 01/09-2019 introduceret nye principper, som bevirker, at der skal implementeres nye, store IT-ændringer til beregning af ferie. Samtidig oplyste SKAT, at der skulle etableres nye og ændrede måder at aflevere ferieoplysninger til eIndkomst fra og med 01/09-2019. I den forbindelse opstod der fejl i KMD Opus Personale, som følge af disse nye og ændrede principper samt omlægningen til Ny Ferielov og ferieaftaler.

 

Situation og effekt

En konsekvens af de ændrede retningslinjer fra SKAT var, at oplysninger afsendt fra KMD Opus Personale til eIndkomst var mangelfulde fra lønkørslen i september 2019. KMD vurderede i oktober 2019, at det var mest hensigtsmæssigt at stoppe overførsel til eIndkomst af ferieoplysninger for ferieår 2019 (kort ferieår) og i stedet give systemmeddelelser om, at dette skulle håndteres manuelt. Det har efterfølgende vist sig at føre til uforudsete problemer med nogle af eIndkomstoplysningerne hos SKAT, samt på flere medarbejdergrupper hos alle KMD Opus Personale kunder. 
I forbindelse med implementering af nyt ferieår har det endvidere været nødvendigt at køre genberegninger i KMD Opus Personale flere gange for at sikre et korrekt datagrundlag i lønsystemet. Dette har efterfølgende påvirket situationen med flere manuelle opgaver og arbejdsgange.

 

Foranstaltninger

KMD har beskrevet fremgangsmåden til at korrigere problemerne ved løbende udsendelse af flere vejledninger og servicebreve. Disse er udarbejdet på baggrund af omfattende analyser og undersøgelser hos KMD. Kompleksiteten af fejlrettelserne har betydet, at vejledningen er blevet ændret og tilpasset af flere omgange. Dette har beklageligvis medført nogen uklarhed, og derfor blev denne vejledning også understøttet af WEBINARs afholdt i slutningen af januar 2020. I vejledningen er der arbejdet målrettet mod at reducere de manuelle opgaver og arbejdsgange mest muligt. Vejledningen og WEBINAR er desuden suppleret med servicebrev med oversigt over meddelelser, som I som kunder vil støde på.

eIndkomst & korrektioner/periodisering

SKAT skærper løbende de krav, der stilles til indberetningen af oplysninger til eIndkomst som følge af en større og mere sammenhængende offentlig digitalisering. 

I nedenstående kan I finde en opsamling på udfordringen og de foranstaltninger, som vi har gennemført som følge heraf.

 

Den grundlæggende udfordring

Pr. 1. februar 2018 blev kravene til indberetning på eIndkomst skærpet af SKAT. Der er tale om en ændring, som ikke har lovmæssig karakter, men en ændring af reglerne for hvordan oplysninger skal afleveres til eIndkomst. Ændringen betyder, at visse eIndkomst felter (15 A-skat, 16 AM-bidrag) ikke længere tillades at være negative i perioden. Dette var tidligere gældende for år til dato, men er nu gældende for visse eIndkomst felter både for perioden og for året. Indberettes eller korrigeres f.eks. -5000 kr. i et af de omtalte felter, så vil indberetningen afvises, medmindre der i forvejen er indberettet +5000 kr. eller mere i perioden. 

 

Situation og effekt

Effekten af denne ændring er, at vores kunder på KMD Opus Personale kan opleve, at antallet af afviste indberetninger fra eIndkomst, er stigende. Udfordringen vil kunne opstå i mange situationer, hvor der laves korrektioner i lønsystemet. Dette hænger sammen med den måde, hvorpå KMD Opus Personale fungerer, nemlig at korrektioner til tidligere perioder føres frem i indeværende periode, og i eIndkomst indberettes i indeværende periode. Ovennævnte ændringer vil alt andet lige kunne føre til flere afvisninger på eIndkomst. Udfordringen opstår dog ikke under ’normale’ forhold – dvs. når indberetninger, lønberegning og eventuelle korrektioner sker korrekt og rettidigt.

 

Foranstaltninger

Løsningen af ovennævnte udfordring er desværre ikke ligetil, fordi det stiller krav om andre periodiseringsprincipper end KMD Opus Personale i dag bygger på. Essentielt skal ethvert eIndkomstfelt kunne indberettes, korrigeres og henføres præcist til den periode, som indberetningen eller korrektion vedrører. Det vil stille krav om en markant ombygning af lønløsningen. Lige nu arbejder KMD derfor på en midlertidig overgangsløsning, hvor det allerede eksisterende datagrundlag i løsningen benyttes til at udlede informationer om sammenhæng mellem beløb, indberetning på eIndkomst og periode. KMD arbejder på en løsning, hvor periodisering af beløb og korrektioner forbedres, herunder også med indbygget hensyn til indberetning på forskellige SE numre. Denne løsning forventer vi at kunne starte i en pilotfase fra august til oktober 2020. Efter en vellykket pilotfase vil det være muligt at informere om, hvornår løsningen tidligst vil være klar til fuld idriftsættelse. Løsningen vil blive tilgængelig som en tilslutningsmulighed.