Erfaringsudveksling og videndeling i det fynske. Forårets kundeforaer afholdt med stor tilfredshed

I foråret afholdt KMD Opus Personale to kundeforaer: et Netværksmøde for superbrugere og et fælles Fokusgruppemøde med KMD Opus Vagtplan, målrettet ledelsesrepræsentanterne og fagchefer inden for fagområdet Løn, HR og Vagtplan.

Det er altid positivt og inspirerende at møde kollegaer fra andre kommuner og høre om deres erfaringer. Jeg deltager helt sikkert igen

DORTHE SOBCZYK, BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

Formålet med kundeforaerne er at skabe et rum, der giver mulighed for erfaringsudveksling på tværs og skabe et netværk, der styrkes over tid og gavner jer i det daglige arbejde. Men ligeledes et rum, hvor vi kan give en status på enkelte områder inden for løsningen, herunder hvad vi har af planer for nu og i fremtiden.

Erfaringsudveksling og videndeling

Begge dage bestod af rotationer mellem forskellige emner, som var udvalgt i tæt samarbejde med kunderepræsentanter. Der blev snakket refusion, RPA, medarbejderindberetning, arbejdstilrettelæggelse, Ny Ferielov og meget mere.

”Hos KMD er vi glade for at kunne skabe et rum, hvor ledere og brugere af vores løsning har mulighed for at kunne erfaringsudveksle og etablere et netværk, der strækker sig ud i fremtiden. Herudover er disse sammenkomster også en god mulighed for at give vores kunder fælles information og viden i et bredt fora” Siger Anne Melgaard Johansen, Senior Product Manager for KMD Opus Personale.

Fælles for begge møder var, at vi fra KMD blev mødt af glade kunder, der deltog aktivt med værdifulde inputs til og erfaringer med vores forskellige løsninger.

Alle veje fører til Odense

Brugere, superbrugere og systemansvarlige fra landets kommuner mødte talstærkt op på begge dage.
Dorthe Sobczyk kom hele vejen fra Bornholms Regionskommune, for at deltage på fokusgruppemødet.

“Jeg valgte at deltage, da jeg var interesseret i at høre, hvilke tiltag og initiativer KMD har på vej, samt hvilke strategiske overvejelser KMD har gjort sig – dels kortsigtet og dels langsigtet – set i lyset af de udfordringer, den offentlige sektor står overfor” fortæller Dorthe Sobczyk.

Gitte Ebbesen fra Ringkøbing-Skjern Kommune tog turen fra den jyske vestkyst for at deltage og deler Dorthes motivation og tilføjer “Det er en god mulighed for at komme med input og ønsker til løsninger. Samtidig giver det mulighed for medindflydelse ift. KMD’s prioriteringer og giver KMD et indblik i, hvad det er, der fylder hos os systembrugere”.

Kundefortællingerne blev rost til skyerne

Begge dage tog repræsentanter fra forskellige kommuner scenen for at dele deres erfaringer og inspirere deltagerne. På Fokusgruppemødet fortalte Karen Bitsch fra Slagelse Kommune om deres tilgang til digitalisering. Her introducerede Karen Bitsch salen for begrebet "svenskerhårsløsning" = IT der er langhåret og krøllet i nakken, men kort og lækkert foran i sit oplæg, som blev taget godt imod i salen.

Vi bød også Eva Christiansen fra Helsingør Kommune på scenen, som fortalte, hvordan de har højnet arbejdsglæden og fået mere stringente arbejdsprocesser, efter de implementerede KMD Opus Vagtplan.

”Efter at have hørt hvordan Helsingør Kommune proaktivt greb opgaven an med implementering og udrulning af løsningen, kan jeg kun sige, at vi har en del fodarbejde foran os, hvis vi skal få fuldt udbytte af løsningen” fortæller Dorthe Sobczyk fra Bornholms Regionskommune.

Sarah Jakobsen fra Varde Kommune og Christina Jensen fra Solrød Kommune delte deres erfaringer med medarbejderindberetning og apps, og hvilke fordele og ulemper de havde stødt på. Oplægget bidrog til en masse spørgsmål fra deltagerne, som var nysgerrige på, hvordan de konkret arbejder med medarbejderindberetning og apps.

”Det jeg tog med mig hjem denne gang, var særligt ny viden og andres erfaringer med apps samt idéer til RPA”, fortæller Gitte Ebbesen fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ressourcepres, kompetenceudfordringer og digitale muligheder

På fokusgruppemødet stillede Michael Binderup skarpt på de udfordringer, den offentlige sektor står overfor frem mod 2030, hvor den offentlige sektor står til at mangle cirka 44.000 ekstra medarbejdere. Både administrative og varme hænder. Samtidig tegner der sig en tendens til, at den nye generation af medarbejdere stiller større krav til deres arbejdsliv og skifter job langt hyppigere. Denne udvikling har skabt grundlaget for mangeartede udfordringer, såsom øget ressourcepres, tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft samt kompetenceudfordringer. Temaerne gav anledning til en masse gode dialoger om, hvilke strategiske overvejelser og initiativer dette giver anledning til i KMD, og hvordan det fremtidige samarbejde med kommuner og organisationer kan se ud.

”Det er nødvendigt at få matchet vores forventninger og behov, da det er med til at gøre vores kommunale arbejdspladser mere attraktive, fastholde eksisterende medarbejdere og tiltrække nye medarbejdere samt øge vores produktivitet og effektivitet”, siger Dorthe Sobczyk fra Bornholms Regionskommune.

Mindre boksekamp mere boogie-woogie

KMD bød op til dans med et ønske om et tættere samarbejde med kunderne. ”Som Michael Binderup blandt andet sagde, skal vi gå fra at være et klassisk kunde-leverandør forhold til et partnerskab. Den tanke og tilgang til samarbejdet tiltaler mig” siger Dorthe Sobczyk.

Michael Binderup nikker genkendende til Dorthes påstand om, at der i fremtiden skal være et øget fokus på kommunikationen mellem kunderne og KMD. Han tilføjer: ”Billedligt talt står vi lidt for ofte i hvert sit ringhjørne med boksehandskerne på. Men dybest set har KMD og kunderne fælles interesser: Kunden skal have mest mulig værdi af vores løsninger. Så af med boksehandskerne, på med danseskoene og ud på gulvet sammen.”. Michael fortsætter:

”Med en partnerskabs-tankegang signalerer vi, at vi har samme mål, og at begge parter skal bidrage til, at vi får alle ressourcer og kompetencer bragt i spil i samarbejdet. Ofte kan vores erfaringer og viden supplere hinanden på en måde, så nye løsninger og perspektiver opstår. Og pludselig bliver to plus to væsentlig mere end fire. Faktisk er det noget, som flere kunder allerede har efterspurgt.

Michael Binderup er begejstret for kundernes interesse, men også styrken i at samarbejdet mellem KMD og vores kunder skal øges: ”Vi ønsker at rykke tættere sammen i bussen, og at vi inspirerer hinanden mere. Derfor kommer vi også til at arbejde mere systematisk med inddragelse af vores kunder, både på strategisk niveau (topledere) og på mere taktisk og operationelt niveau (ledere, lønkonsulenter mv.). Bl.a. vil vi etablere kundeboards, hvor vi vender nogle af de emner og tendenser, der er vigtige for kunderne.”, fortæller Michael.

Kunderne bakker op: En opfordring til at deltage

Der var god aktivitet og energi, både i plenum og ude rotationerne. ”Jeg oplevede, at både deltagerne og os fra KMD fik noget med hjem at arbejde med” fortæller Michael Binderup.

Dorthe Sobczyk fra Bornholms Regionskommune fik en masse input med hjem i bagagen. ”Det jo altid positivt og inspirerende at møde kollegaer fra andre kommuner og høre om deres erfaringer. Jeg deltager helt sikkert igen”, fortæller hun.

Gitte Ebbesen fra Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer også andre kommuner til at deltage: ”Jeg vil opfordre andre kommuner til at deltage i disse møder, fordi man finder ud af, hvad der rører sig systemmæssigt, og ved at videndele med andre kommuner, kan man få inspiration til opgaveløsninger og viden om systemfunktioner, vi ikke selv har tilvalgt.”

Der skal lyde en stor tak for jeres deltagelse. Vi glæder os allerede til efterårets kundeforaer!