Et år med de nye ferieaftaler

family

Det er ikke nogen hemmelighed, at den nye ferielov og de kommunale og regionale ferieaftaler (efterfølgende benævnt ”ferieaftalerne”) har sat sit præg på året, der er gået i KMD, og at det også fylder meget hos jer. Vi har i hvert fald mødt stor interesse og engagement, når vi på blandt andet vores Fokusgruppemøder har drøftet med jer, hvordan I kan administrere de nye regler, og hvordan KMD bedst understøtter jer i det.

Vores support mærker også, at antallet af henvendelser vedrørende de nye ferieaftaler er eksploderet fra under 10 om måneden i foråret til flere hundrede om måneden her i efteråret  (se figur 1 nedenfor).

 

Figur 1: Antal henvendelser til KMD-support vedr. de nye ferieaftaler

 

For KMD har 2019 i høj grad været fokuseret på at lave de ”bagvedliggende” tilretninger i kvoter, tælleværker, beregningsregler m.m., som skal til for at understøtte de nye principper om bl.a. samtidighedsferie og muligheden for at holde ferie på forskud. Og selvfølgelig på at understøtte de overgangsbestemmelser, som gælder, frem til ferieaftalerne træder i kraft 1. september 2020.

2020 kommer også til at stå i feriereglernes tegn, og nu bliver ændringerne mere synlige i jeres brugergrænseflade. De nye regler om samtidighedsferie og muligheden for at holde ferie på forskud betyder f.eks. at saldostyringen og -visningen kommer til at se anderledes ud. Det gælder f.eks. når I skal tjekke en medarbejders feriesaldo eller andre fraværssaldi i Rollebaseret Indgang, eller når man som medarbejder indberetter sin egen ferie i app’en ”Mit Fravær”. De nye ferieregler træder i kraft 1. september næste år, men de nye saldi bliver synlige inden da, så I har mulighed for at planlægge ferie forud.

 

Årsafslutning

 

Afslutningen på året nærmer sig, og det medfører som sædvanlig nogle øgede fokusområder. Bogføringsmæssigt har Social- og Indenrigsministeriet den 16. oktober offentliggjort orienteringsskrivelse/budgetvejledning med afsnit, der beskriver ændringer som følge af ny ferielov. KMD har i dialog med udvalgte kunder i juni 2019 desginet en løsning som understøtter kontering af feriepengeforpligtelsen med mindst mulige ændringer set i forhold til gældende praksis før den nye ferielov/ferieaftaler. Vores kolleger i KMD Opus Økonomi er nu i gang med at analysere konsekvenserne af orienteringsskrivelsen / budgetvejledningen. Følg med i servicebrevene fra KMD Opus Økonomi for seneste nyt.

I forhold til redegørelser til SKAT via eIndkomst, har I også mærket ændringerne med overgang til/implementering af de nye ferieaftaler. Både grundet tilretning af grundlag til beregning af bl.a. feriegodtgørelse og ferietillæg samt tilhørende retrokørsler og desværre også nogle fejlsager, har I oplevet en stigning i antallet af manuelle håndteringer af indberetninger til SKAT. Vi er klar over, at dette giver jer en større arbejdsbyrde og arbejder på at forbedre og automatisere løsningen mere. Og så forsøger vi naturligvis at holde jer informeret løbende via driftsinfo/servicebreve.

 

Ny rapport til hjælp for opgørelse af tilgodehavende feriemidler for medarbejdere på barsel med delvis løn

For medarbejdere på barsel med delvis løn skal der også indbetales feriepenge for den periode, hvor medarbejderen ikke får løn i indefrysningsåret 01.09.19 – 31.08.20. Beregningen skal foretages på baggrund af de seneste 4 uger, hvor medarbejderen har fået udbetalt fuld løn.

KMD har udviklet en rapport, som kan hjælpe jer med at foretage en cirka-beregning af gennemsnitstimelønnen på fuld løn, der kan ganges på de pågældende fraværstimer.

KMD udsender servicebrev denne måned med information om, hvordan I kan købe rapporten. Servicebrevet indeholder også vejledning til, hvordan I ved at sammenstille rapporten med ”rapport over medarbejdere på delvis løn” kan beregne det omtrentlige ekstra beløb til indberetning i Opus Personale.

 

Vil du vide mere?

Følg med på kundenet.kmd.dk hvor vi løbende publicerer nyt om, hvad de nye ferieaftaler betyder for vores løsninger. På www.kundenet.kmd.dk under menupunktet ”Servicebreve” har vi lavet et særskilt menupunkt omkring Ferielov. Her samler vi servicebreve og anden information om, hvordan KMD understøtter den nye ferielov og -aftaler.

KMD planlægger i øjeblikket undervisning i 1. kvartal 2020 i KMD’s understøttelse af de nye regionale og kommunale ferieaftaler. Vi sender mere information ud på learn.kmd.dk og kundenet.kmd.dk senere på måneden.

Vores FAQ om de nye ferieaftaler findes sammen med vores vejledninger til Opus Personale i SAP-biblioteket. FAQ’en bliver løbende opdateret ud fra, hvad kunderne især henvender sig om og hvilke svar, der kan være af generel interesse. Vi vurderer hver uge, om der er spørgsmål og svar, vi kan opdatere eller tilføje.