Stigning i tilfredsheden med KMD Opus Personale

cafe

KMD Opus Personale har i en længere periode haft fokus på kundetilfredsheden. Den seneste kundetilfredshedsmåling på vores løsning KMD Opus Personale viser en markant fremgang.

På Løn og Personaleområdet har det hele 2018 været vigtigt at højne tilfredsheden med KMD Opus Personale. De seneste tal fra kundetilfredshedsmålingerne viser, at de initiativer der blev igangsat, har båret frugt.

Arbejdet med kundetilfredsheden er ikke et engangsforetagende, men en vigtig del af arbejdet for alle medarbejdere der beskæftiger sig med løsningerne, som ligger under systemet KMD Opus Personale.

Nogle af de parametre, som KMD Opus Personale arbejder med i det daglige, er blandt andet: Færre fejl og kortere proces for rettelser. I det daglige arbejde med løsningerne gøres der en stor indsats for at minimere antallet af fejl. Dette sker blandt andet ved at have klare resultater for ’målet’ med ny funktionalitet. Seneste KP-pakke (KP102) er historisk set den KP-pakke med færrest efterfølgende tilretninger.

Overskriften for 2019 er stabilisering

KMD Opus Personale fortsætter indsatsen for at nedbringe antallet af fejl, sikre større driftssikkerhed og fokusere på stabil til fredshed fra kunderne på løsningerne. Resultaterne fra vores kundetilfredshedsundersøgelser bruges derfor ofte og i flere situationer. Det giver os en indikation af, hvornår noget er godt håndteret, og hvor vi har mulighed for at forbedre os. I 2019 vil der dermed fortsat være fokus på kundetilfredsheden, samt ønsket om at højne den i langt større grad, så stigningen fortsætter.

VIDSTE du at…

Hele 86 procent af den samlede kundebase på KMD Opus Personale besvarede seneste kundetilfredshedsundersøgelse. Det er en procentvis stigning på mere end 10 procent i forhold til forrige kundetilfredshedsundersøgelse.