Nye funktioner og et smugkig på Studica

De seneste måneder har udviklingsteamet arbejdet med at færdiggøre optagelsesmodulet i Studica, og næste modul er skoleopsætning, som vi udvikler i disse uger. Dele af komponenten er dog allerede frigivet i Studica. I denne komponent kan skolen planlægge uddannelser, skoleforløb og skema for en gruppe og/eller afdeling. Komponenten indeholder en række underliggende menupunkter, som er med til at understøtte de opgaver, skolerne beskæftiger sig med i forbindelse med skoleadministrationen.

Designteamet er fortsat i gang med at designe en løsning således, at man i Studica kan opsætte og planlægge uddannelses-, skole- og praktikforløb samt stamhold/klasser. Samtidig arbejder vi på designet af elevens forløb i Studica. Det handler bl.a. om, at elevens forløb kan flyttes til et andet skoleforløb, hvis det er mere hensigtsmæssigt i perioder med spidsbelastning, at eleven kan tilknyttes andre fag, at der kan tildeles meritter mm. Samarbejdsskolerne har igen været et stort aktiv i denne proces, og vi ser en stor styrke i at inddrage skoler med differentierede arbejdsgange, for på den måde at sikre, at vi når bredt ud og kan understøtte de mange forskellige måder at drive skole på. 

Vi er desuden blevet klar med Studicas demomiljø, som samarbejdsskolerne har fået adgang til. I demomiljøet har skolerne mulighed for at afprøve funktionerne i Studica og blive bekendt med de nye arbejdsgange.