Skolerne optager deres elever i Studica

I foråret har vi været i drift med optagelsesmodulet, og flere af samarbejdsskolerne har foretaget størstedelen af deres optag i Studica. Det har været en enorm lærerig proces, hvor vi er blevet endnu klogere på, hvilke processer der er vigtige at understøtte i forbindelse med optaget af elever.

Vi har arbejdet i dybden med at optimere og finpudse de arbejdsgange, vi allerede identificerede i designfasen.  EUC Nordvest er en af de skoler, som har foretaget størstedelen af deres optag i Studica, og de udtaler:

”I forhold til optagelsesmodulet i Studica, har det være en stor hjælp at have overblikket på eleven. Når man kigger direkte på ansøgeren, kan man med det samme se elevens karakterer, og om de er uddannelsesparate. Det er også en stor hjælp, at karaktererne og andre bilag på ansøgeren nemt kan hentes.” 

– Mie Ernst, Uddannelsessekretær

Vi har i udviklingen af optagelsesmodulet arbejdet med features såsom: 

  • Tydelig markering af tilsendte ansøgninger
  • ”Out of school” ansøgere med flere prioriteringer 
  • ”Tags” til grupperinger af kommende elever
  • Optimering af overblikket ved hjælp af forskellige filtreringsmuligheder
  • Ansøgernes egne kommentarer fra Optagelse.dk findes nemt på ansøgningen

Når ansøgningen er behandlet, og eleven er optaget, eksporteres eleverne over i EASY-A, hvorefter skolen kan foretage deres indberetning.