Vælg en LMS løsning, der passer til jeres behov

Studica adskiller sig fra andre studieadministrative løsninger ved ikke at være født med et integreret LMS-system (Learning Management System), men ved hjælp af en åben API-integration bliver det muligt integrere andre innovative LMS-systemer til løsningen. Vi ønsker at sætte fokus på, hvordan 3. parts leverandører kan være med til at understøtte skolernes arbejde og hvordan deres produkter og services kan samarbejde med Studica.

Vores mål med Studica er at skabe en helhedsoplevelse i administrationen af ungdomsuddannelserne, og vi mener ikke, at én løsning alene kan dække skolernes behov. Vi har specialiseret os inden for elevadministration, og sammen med leverandører af andre specialiserede løsninger til uddannelsesinstitutionerne kan vi i fællesskab skabe sammenhæng på tværs af skolen og sikre, at brugerne har de bedste systemer til at udføre deres opgaver.

Mange skoler har i forvejen et LMS-system som både lærere og elever er glade for og kender til. LMS-systemet er ofte valgt på baggrund af skolens behov i forhold til det pædagogiske og didaktiske aspekt, som er kerneelementet i LMS, og som derfor spiller en central rolle på skolen og i skolens arbejdsprocesser.

Ved hjælp af en åben API-integration er det muligt at integrere og samarbejde med andre systemer i Studica. Det betyder, at I på skolen frit kan vælge det LMS-system, der opfylder jeres behov, når I arbejder med Studica. Via vores 3. parts API’er flyder data frit mellem systemerne, og informationer om hold, elever og lærere er derfor tilgængelige og kan bruges i LMS-systemet.

Har I interesse i at høre mere om Studica og valg af LMS-system, er I velkomne til at kontakte Product Manager Thomas Dalhoff på tmd@kmd.dk eller +45 41712229.