Er du eller dine kollegaer i trodsalderen?

Kan selv, vil selv? 
Børn i trodsalderen mærker pludselig en blomstrende lyst til ”kan selv, vil selv”. Dette er ofte forbundet med viljestærke børn og dertilhørende frustrerede forældre. Vi genkender også dette fænomen hos flere og flere af vores kunder i KMD WorkZone. Det er heldigvis ikke forbundet med frustration hos os, for i KMD WorkZone ELSKER vi nemlig viljestærke kunder, som både vil selv og kan selv!

KMD WorkZone er netop designet ud fra en ”kan selv, vil selv”-tankegang. Vi omtaler det dog i daglig tale som vores ”No code/Low code”-strategi. Det mente vores marketingafdeling var let forståeligt, men måske skulle vi omdøbe strategien. Desværre er Jytte fra marketing gået for i dag.😊

I KMD WorkZone har vi søsat flere initiativer, som har til formål at dygtiggøre vores kunder indenfor konfiguration, opsætning, procesunderstøttelse og digitalisering af arbejdsgange ved brug af de mange værktøjer, som allerede er tilgængelige i KMD WorkZone.

Vi har i KMD WorkZone en målsætning om at gøre vores kunder selvkørende inden for konfiguration og opsætning af KMD WorkZone, så kunderne i fremtiden kan reducere deres udgifter til eksterne konsulenthuse og management-konsulenter. 

Center of Excellence - Sagsaktiviteter,  
Som led i at skabe gode rammer for udbredelse og anvendelse af modulet Sagsaktiviteter har KMD WorkZone Consulting dannet et ”Center of Excellence”. I skrivende stund har over 20 forskellige KMD WorkZone-kunder tilmeldt sig de løbende arrangementer. Du kan se det næste arrangement og tilmelde dig her.

Gruppen mødes én gang i kvartalet og formatet er uformelt og lægger op til vidensdeling kunderne imellem. Oplæggene består af både indlæg fra KMD WorkZone, DCR Solutions og selvfølgelig kunderne selv. Hvis I har yderligere spørgsmål til netværksgruppen, så er I velkomne til at sende en mail til CGN@kmd.dk, så sender vi jer også invitationer fremadrettet.

Åbne kurser i Sagsaktiviteter 
Som noget nyt har vi lavet en kursusrække, som udelukkende fokuserer på anvendelsen af Sagsaktiviteter. Kursusrækken er opdelt i 3 niveauer – Intro, Avanceret og MasterClass. De to første niveauer tilbydes som åbne kurser, mens MasterClass kun tilbydes som lukket kursus.
Vi har for nuværende fastsat nedenstående datoer for de åbne kurser:

Introkursus i Sagsaktiviteter
15. jan 2024
⏱ 1-dags kursus fra 09.00-16.00
Forudsætninger:Kursisten skal have en god grundlæggende forståelse for KMD WorkZone og datamodellen i KMD WorkZone. Det er en fordel at have kendskab til KMD WorkZone QueryBuilder.
Tilmeldingslinks: 
Introkursus i Sagsaktiviteter d. 15. jan.

Advanced kursus i Sagsaktiviteter
22. jan 2024
⏱ 1-dags kursus fra 09.00-16.00
Forudsætninger: Kursisten skal have gennemført introkurset, alternativt have et forudgående kendskab til hvad en sagsaktivitet er, og hvordan DCR -designeren virker.
Tilmeldingslinks:
Advanced kursus i Sagsaktiviteter d. 22. jan.  

Digitaliseringsworkshops baseret på Agil Metode
I forlængelse af den positive interesse for digitalisering af arbejdsgange via KMD WorkZone, har KMD WorkZone Consulting udarbejdet et koncept, som har til formål at digitalisere og effektivisere konkrete arbejdsgange hos vores kunder. Konceptet baserer sig på en agil implementerings- og digitaliseringsmetode.
Har I således arbejdsgange, som I mener kan digitaliseres, så ræk gerne ud til os. Vores konsulenter stiller gerne op til en gratis og uforpligtende snak om muligheder og potentiale for digitalisering af jeres konkrete arbejdsgange.