KMD WorkZone 2023.2 er frigivet med en lang række nye features til KMD WorkZone - features vi håber, I vil tage godt imod.

Frigivelsen afslutter vores tretrinsraket på PDF-UA-understøttelse, hvor vi med 2023.0 frigav understøttelse af PDF/UA-validering for PDF dokumenter. I 2023.1 frigav vi PDF/UA validering og tagging af Word og PDF dokumenter samt kontrolfunktioner i SmartPost og nu er turen kommet til sidste trin, som er understøttelse af kontrolfunktioner i Masseforsendelse, der er en del af 2023.2.

Vi glæder os også over at have lavet den understøttelse, vi havde sat os for og venter nu spændt på jeres ibrugtagning og tilbagemelding. Fristen for hvor alle danske myndigheder er forpligtiget til at sikre at breve sendt via Digital Post understøtter ”Lov om tilgængelighed af offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer” nærmer sig – det er den 1. juli 2023. Læs evt. mere om pligten til at sikre tilgængelighed af websteder og dokumenter på https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/spoergsmaal-og-svar-qa/.

Browse-modulet i KMD WorkZone Mobile viser nu også sagsparter på sager. Dette giver mulighed for at ringe eller maile direkte til en sagspart fra ens enhed blot ved at trykke på telefonnummer eller mail-adresse. Dette vil lette arbejdet for inspektøren eller sagsbehandleren, der arbejder på farten.

Et af fokusområderne med tilføjelsen af Teams-understøttelsen var at øge mulighederne for samarbejde omkring sager og dokumenter. Vi har nu taget skridtet videre med KMD WorkZone og åbnet for samarbejde med eksterne brugere i KMD WorkZone. Vi har med 2023.2 åbnet for, at Azure AD-gæstebrugere kan få adgang til KMD WorkZone. Dvs. at man på tværs af myndigheder, kan give adgang til samarbejde, eller lukke specialister og konsulenter ind og arbejde på sager i egen KMD WorkZone via gæsteadgang.

Der er kommet et par gode forbedringer omkring Document Management i KMD WorkZone Client – blandt andet en Download-funktion og en Check-out/in-funktion, der tillader, at man låser et dokument for ekstern redigering, og man kan tilføje ny versioner af et dokument fra sit lokale drev.

Der er ligeledes kommet mulighed for under kontaktoprettelse at lave adresseopslag via Azure Maps adresseservice, og således få udfyldt adresse, by og postnr på en hurtigere og simplere måde. Dette er et alternativ til vores CPR-integration for kunder som ikke har denne eller ikke har adgang til CPR. I denne release er denne feature kun tilgængelig for KMD WorkZone Public Cloud kunder. Vi afventer kundefeedback for at vurdere behovet for integration med andre adresse-services.

KMD WorkZone 365 Office-rejsen mod den nye webbaserede add-in fortsætter ufortrødent, og vi har i 2023.2 givet Mødemodulet en opdatering. Derudover er det nu også muligt at oprette sager fra den nye Office add-in i forbindelse med, at man gemmer mails eller office-dokumenter. Husk, at selvom vi kalder det KMD WorkZone 365, blev der i 2023.1 tilføjet understøttelse for Office 2019 og 2021.

KMD WorkZone-rejsen mod bedre og lettere drift fortsætter mod nye horisonter, hvor vi er i gang med den store transformation mod en ny ensrettet driftsmodel baseret på container-teknologi. Den nuværende driftsmodel forventes understøttet til og med KMD WorkZone 2024.0, hvorefter alle nyere releases vil skulle benytte den nye container-baserede driftsmodel.

Public cloud bliver opdateret til den nye driftsmodel i de kommende uger/måneder.

De første kunder forventes at starte on-boardingen i EU-Cloud før sommer. EU-Cloud er en SaaS service til kunder med EU-krav og på tilsvarende driftsmodel. Modellerne for containerbaseret drift i Private Cloud for kunder og partnere vil blive mere detaljeret i de kommende måneder. Der kommer snarest en mere formel og dybdegående information ud om skiftet ved 2024.0 og overgangen til ny driftsmodel. Ræk meget gerne ud ved spørgsmål om samme.

God fornøjelse med den nye release,

Du kan læse mere om alle disse opdateringer i KMD WorkZone's online dokumentation og release notes her