Release af KMD WorkZone 2020.3, 2021.0 og 2021.1

Grønne KMD ballonner

Der har været travlt i og omkring KMD WorkZone. Derfor skylder vi en nyhedsbrevsopsamling på samlet 3 frigivelser af KMD WorkZone. Nemlig WorkZone 2020.3, 2021.0, og 2021.1. Det er en lang række af gode forbedringer og nye features til WorkZone på tværs af de tre frigivelser, som vi skal kigge på. Den seneste frigivelse 2021.1, er tilgængelig fra 25/1.

Tilbage i september frigav vi, sammen med WorkZone 2020.3, WorkZone Cloud Edition I dag har vi kunder i produktion på denne løsning og flere på vej. WorkZone Cloud Edition åbner for rigtig mange muligheder, for jer som kunder, men også i høj grad for os, som leverandør.

Med 2021.1 introducerer vi den fleksible forelæggelses-proces. Den giver muligheden for at skifte mellem parallelle og sekventielle forløb i den samme proces. Hvert af disse forløb med selvstændige frister. Det er muligt at lave og dele skabeloner for processen, så man kan sikre ensartede processer gennem hele organisationen. Scenarier for denne type proces, er typisk til forelæggelser mod Minister eller Direktion, hvor man ønsker at holde styr på det samlede forløb i en proces. Derfor er dette også en del af WorkZone Ministerbetjening og Udvidet Proces Pakken.

WorkZone mobile giver nu stedfortrædere mulighed for at arbejde med opgaver på vegne af andre, hvilket giver blandt andet Minister Sekretariats funktioner mulighed for at prioritere og arbejde med opgaver på vegne af Minister via mobile enheder.

WorkZone Mobile har fået et nyt modul til visning af sager og dokumenter. Via dette modul, er det nu muligt at fremsøge sager og dokumenter samt redigere dokumenter.

Frigivelse for frigivelse har KMD WorkZone bevæget sig mere og mere på konfigurations-muligheder. En af de store ændringer, på dette område, er muligheden for at konfigurere ikoner på KMD WorkZone‘s entiteter. Dvs. at man i stedet for altid at vise en sagsmappe på sager, kan vise noget andet. F.eks. Et Hus for sager om ejendomme, en bil for sager om biler, og fly for sager omhandlende fly. Disse kan så skiftes alt efter sagens tilstand og dermed skabe et bedre overblik for brugeren og bedre udtrykke det domæne man arbejder i.

Vores dasboard-funktionalitet understøtter nu aggregerede funktioner. Dvs. at man kan lave en lang række nye widgets, som viser summerede data og giver et forbedret overblik over sagsgangen. Eksempler på denne funktionalitet er summen af ansøgningsstørrelser i kroner grupperet efter sags tilstand eller værdien af højeste ansøgningsstørrelse grupperet efter tilstand eller …

Masseforsendelse, som giver mulighed for at sende op til 40.000 forsendelser i en batch, med flet fra andre kilder og med autojournalisering, er et nyt tilkøbs modul til KMD WorkZone, som simplificerer og optimerer forsendelsen af breve via WorkZone ‘s smartpost kanaler til f.eks. e-Boks og Post forsendelse.

WorkZone 365, er nu implementeret til Word, PowerPoint Excel og Outlook til Office Online, MacOs og Windows. Vi er ikke, samme sted, som den nuværende WorkZone for Office, men godt på vej. Der vil være brugere, hvor WorkZone 365, vil være en god løsning.

Med 2021.1, frigiver vi WorkZone Eksport/Import. Et værktøj til at eksportere og importere WorkZone konfigurationer. Det understøtter ikke alle konfigurationstyper endnu men er godt på vej læs mere om værktøjet og understøttede konfigurationer her.

Når I læser dette, er vi godt i gang med understøttelse af Ny Digital Post med en forventet første version til WorkZone 2021.2 (19/4). For eksisterende smartpost kunder sendes, der løbende information omkring status på denne implementering. Hvis man er interesseret i denne information og ikke får den, må man gerne række ud.

God fornøjelse,

Lasse
Head of Product Management and Development
KMD WorkZone


Release Notes

2020.3 - klik her

2021.0 - klik her

2021.1 - klik her