Den seneste frigivelse: KMD WorkZone 2024.1

Så er tiden kommet til at frigive WorkZone 2024.1. Det gør vi med en ny opgraderingsrekord, for vi har nemlig siden frigivelsen af WorkZone 2024.0 opgraderet 14 kunder til 2024.0! En del af opgraderingerne er WorkZone SaaS-kunder, men også en stor del on-premises kunder er opgraderet indenfor de seneste 3 måneder. Dette tal, håber vi, bliver væsentligt større efterhånden, som flere kunder skifter til SaaS og containerbaseret drift.

KMD WorkZone 2024.1 markerer også første release, der udelukkende er frigivet på containere. Udover at opdatere jer på indholdet af 2024.1 releasen, så har vi valgt også at fortælle jer lidt vigtige informationer om 2024.0 og overgangen til Cloud og containerbaseret drift.

Cloud readiness & container hosting guide
Vi er fortsat i gang med rigtig mange Cloud Readiness Analyser, som skal facilitere en lettere overgang til SaaS- eller containerbaseret drift. For kunder med ønske om egen containerbaseret drift, har vi med 2024.1 frigivet den nye Container-based hosting guide (pt. kun på engelsk), som giver en indføring til kunder, der hoster containerbaserede KMD WorkZone-versioner, både on-premises og i Private Cloud. Vi forventer også at kunne udbyde certificering i dette i det nye år. Ræk meget gerne ud til jeres kontaktperson i KMD WorkZone, hvis I har interesse i certificeringen, som forventes at blive en 4-dages certificering. 

KMD WorkZone 365
På klientsiden, har vi meget stor fokus på at få de sidste features på plads i KMD WorkZone 365. Vi forventer, som tidligere annonceret, at have et tilstrækkeligt feature set, til de fleste use cases klar med version 2024.2 (2/2/2024), og forventer derfor også at gøre disse features tilgængelige i 2024.0. Dette gør vi for at sikre fortsat understøttelse af MS 365, når VSTO-supporten udløber i udgangen af 2024. Du kan finde mere information fra Microsoft her: 

Getting started with the new Outlook for Windows - Microsoft Support
Mail & Calendar Apps Will Be Replaced with New Outlook for Windows December 2024 - Microsoft Community Hub

Ny funktionalitet i KMD WorkZone’s 365 add-in i 2024.1

  • Understøttelse af delte postkasser - Indtil videre kun for Exchange Online-kunder. Der arbejdes dog videre med løsninger for Exchange 2019-kunder.
  • Forbedret visning af seneste dokumenter i søgepanel – Når du skal vedhæfte et dokument til en mail fra KMD WorkZone, kan du nu vælge mellem dine senest viste dokumenter i KMD WorkZone før du begynder en ny søgning.
  • Indbliksstyring på dokumenter – Som noget nyt kan man nu administrere indblik og rettigheder direkte fra KMD WorkZone-panelet i Outlook. Denne funktion fjerner en række behov for tilpasninger.
  • Opret nye sager i Word, PowerPoint og Excel – Brugere kan nu også oprette sager direkte fra KMD WorkZone-panelet i Word, PowerPoint og Excel.
  • Nedarvning af værdier Nye sager, der oprettes på eksisterende sager i KMD WorkZone 365, vil nu også arve værdier fra Sagsgruppen på den valgte sag.

Har du brug for rådgivning om KMD WorkZone 365?   
Mangler din organisation kunderådgivning og sparring om overgangen til det nye KMD WorkZone 365 add-in og installering, så kan det bestilles via ITSM (ServiceNow), hvor vi vil stå til rådighed.

 

KMD WorkZone Client - Navigationen til sager, dokumenter og kontakter med CTRL+G er blevet forbedret, så man slipper for at trykke ”Gå”. Nu hopper man i stedet direkte til den valgte sag, dokument, eller kontakt. 

Det er ligeledes blevet muligt at filtrere sagsøgninger på kontakter med flere standardfelter og brugerdefinerede felter. 

 

KMD WorkZone PDF – Vi har implementeret en lang række længe ventede stabilitets- og performance-forbedringer til KMD WorkZone PDF, samt forbedringer til PDF U/A-understøttelsen. Flere af disse er også med i patches til tidligere versioner. 

 

KMD WorkZone Smartpost og Masseforsendelse – Der er lavet en række performanceforbedringer til kvitteringshåndteringen i forbindelse med NGDP. Samtidigt, er der kommet en vejledning til håndtering af flere forsendelser til samme modtager med en masseforsendelse i KMD WorkZone. Læs mere i Send flere breve til samme modtager (kmd.net).

 

KMD WorkZone 2024.0 - Der er siden frigivelsen af 2024.0 frigivet en række forskellige rettelsespakker, som kan være relevante at overveje for de mange kunder, som pt. er på 2024.0. Det er blandt andet en del performance- og stabilitetsforbedringer, samt PDF U/A-forbedringer til KMD WorkZone PDF og en enkelt pakke til KMD WorkZone Content Server. Se Frigivne hotfixes for KMD WorkZone 2024.0 (kmd.dk).

 

Læs meget mere om version 2024.1 i vores online Nyheder og ændringer (kmd.net).