Kan I bruge KMD WorkZone bedre? Giv en kop kaffe, og vi giver en workshop

I KMD WorkZone har vi et ønske om at være så tæt på vores kunder som muligt. Vi mener, at den bedste mulighed for at levere et produkt, der skaber værdi for vores kunder, er at inddrage deres viden, når vi designer og udvikler nye features og services.

I KMD WorkZone har vi et ønske om at være så tæt på vores kunder som muligt.

Vi mener, at den bedste mulighed for at levere et produkt, der skaber værdi for vores kunder, er at inddrage deres viden, når vi designer og udvikler nye features og services.

Vi vil derfor gerne invitere os selv ud til jer, for at afholde en uformel workshop på ca. 2 timer, hvor vi gerne vil tale med jer om jeres anvendelse af KMD WorkZone, herunder:

I hvilken grad anvender I KMD WorkZones muligheder for forretningsunderstøttelse i jeres organisation

👂Hvilke oplevelser har I ved jeres nuværende anvendelse af KMD WorkZone?

💡Har I nogle idéer til, hvordan vi kan forbedre vores ydelser indenfor produkt og leverancer?

Den eneste betaling vi ønsker for denne workshop, er en kop kaffe og jeres aktive deltagelse.

Efter vores besøg vil vi strukturere vores indsigter, så vi kan aftale de opfølgende initiativer, der giver mest værdi for jer.

Hvis vi oplever mange enslydende idéer, håber vi også, at I vil være friske på, at, i fællesskab, drøfte, hvordan vi kan gøre idéerne til virkelighed.

Vi håber, I ønsker at deltage og være med til at skabe en endnu federe fremtid sammen.

Hvis I ønsker at deltage, kan I rette direkte henvendelse til:

Magnus Frederik Windekilde

Forretningskonsulent