Vores nye Office add-ins, også kaldet KMD WorkZone 365, understøtter fra og med 2023.1 nu også Office 2019 og 2021. Det betyder, at de samme muligheder for konfigurerbare paneler, central udrulning, flere databaser, forbedret brugeroplevelse og meget mere nu også er tilgængelig for kunder på disse versioner af Microsoft Office. Det betyder også, at vi begynder en gradvis udfasning af KMD WorkZone for Office, som vi forventer at kunne sige mere om i kommende nyhedsbreve.

KMD WorkZone 365 introducerer i 2023.1 flere forbedringer – heriblandt bedre håndtering af vedhæftninger fra KMD WorkZone til e-mails i Outlook. 

KMD WorkZone 2023.1 har en lang række forbedringer til PDF/UA-understøttelsen, herunder PDF/UA-generering af Word-dokumenter samt PDF/UA-understøttelse til SmartPost-processen. Som en del af SmartPost bliver sagsbehandleren støttet via tilgængelighedskontrol og muligheden for at håndtere ikke-PDF/UA-dokumenter. Således støtter KMD WorkZone sikringen af webtilgængelige forsendelser og højner kvaliteten af det der udsendes. Understøttelse af PDF/UA-kontrol og kvalitetssikring i Masseforsendelse forventes at være med i KMD WorkZone 2023.2, som frigives i marts måned. Du kan allerede nu tilmelde dig release webinar for 2023.2 via nyhedsbrevet. 

I de seneste par releases er der sket en del på KMD WorkZone Sagsaktiviteter, der via DCR-understøttelsen øger mulighederne for automatisering betydeligt. Der er også kommet features, der simplificerer DCR procesmodellerne og gør dem lettere at vedligeholde. I kan læse om disse forbedringer på DCR Solutions dokumentationsside og vi giver links med herunder: 

Decision Model Notation

Har man et beslutningstræ baseret på en eller flere værdier kan man nu konfigurere dette som en klassisk beslutningstabel som gør det meget nemmere at konfigurere og ikke mindst vedligeholde/udvide for forretningsmæssige beslutningstagere. Læs mere her.

FEEL (Friendly Enough Expression Languge) 

DCR understøtter nu en lang rækker funktioner der muliggør udregning og datoberegninger som ikke har været mulige før. Fx udregn en persons alder baseret på vedkommendes CPR-nummer og brug denne til at udregne fx pensionsalder via en DMN-tabel. eller beregn antal dage mellem to datoer fx sagsstart og sagsslut dato. Læs evt. mere her.

Få flere informationer om 2023.1 versionen via vores release webinar og release notes

Er du nysgerrig på at vide mere om vores 2023.1 release, så kan du tilmelde dig release webinaret via nyhedsbrevet. Derudover er der som altid meget mere at hente om 2023.1 versionen via vores release notes her