KMD WorkZone og Webtilgængelighed

arbejder på bærbar computer

Ny lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer træder i kraft per 1 juli 2023 hvilket betyder, at der kommer understøttende forbedringer til KMD WorkZone. Læs mere om tilgængelighedsloven her.

I KMD WorkZone handler loven primært om dokument-tilgængelighed. KMD WorkZone understøtter dokument-tilgængelighed gennem validering af pdf-filer som værende PDF/UA-kompatible. ’PDF/UA’ er ikke et separat filformat, men en ISO-standard der indeholder krav for webtilgængelige PDF-dokumenter og applikationer. PDF/UA kompatible dokumenter sikrer tilgængelighed for personer med handicap som anvender hjælpeteknologi til at navigere og læse elektronisk indhold. PDF/UA understøtter WCAG 2.0 standarden, der ligeledes har til formål at opnå tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse og handicap.

Det kræver som ofte en række automatiske og manuelle tjek, når man skal validere om dokumenter overholder PDF/UA tilgængelighedskravene. Der findes allerede leverandører, som leverer understøttelse til redigeringen af dokumenter så disse kan kategoriseres, som tilgængelige. Microsoft leverer blandt andet tilgængelighedstjek i deres standard Office-produkter, derudover findes leverandører, som leverer mere udbyggede værktøjer til tilgængelighedstjek af dokumenter.

KMD WorkZone, inkluderer i KMD WorkZone 2023.0 og KMD WorkZone 2023.1, ny funktionalitet til understøttelse af arbejdsgange omkring tilgængelighedstjek, men altså ikke til understøttelse af redigerings-flowet, da dette allerede er fint dækket af Microsoft og andre spillere i markedet. Da det er en ny og ikke tidligere frigivet funktionalitet, kommer der ikke bagudrettede rettelser til ældre versioner af KMD WorkZone.

  • KMD WorkZone 2023.0 – Kommer til at indeholde manuel understøttelse af PDF/UA-validering af PDF-dokumenter. Dvs. KMD WorkZone kan validere om PDF-dokumenter er PDF/UA-kompatible.  Frigivet september 2022.
  • KMD WorkZone 2023.1 – Udover manuel understøttelse af PDF/UA-validering af PDF-dokumenter kommer vi også til at understøtte validering af Word-dokumenter. Derudover så vil vi understøtte PDF/UA som en del af SmartPost og Masseforsendelses flowet. Dvs. at forsendelser vil blive valideret mod tilgængelighed, og flowet vil muliggøre korrektion af dokumenter, der ikke kan passere et tilgængelighedstjek. Forventet frigivelse er primo december 2022.

Umiddelbart forventer vi, at vi med frigivelsen af KMD WorkZone 2023.1 håndterer de almindelige forventninger til KMD WorkZone’s tilgængelighedsunderstøttelse. Vi tager gerne en dialog om yderligere krav og forventninger fra de enkelte myndigheder. Hvis der er spørgsmål til featuresættet tag gerne fat, i ansvarlige Product Manager, Julie Damgaard Jensen, på JKV@KMD.DK.

Ved implementeringsspecifikke spørgsmål, eller ønsker om hjælp til implementering af tilgængelighed, tag gerne fat i jeres KMD WorkZone Service Delivery Manager eller Account Manager.