Få et nemt overblik over dine ejendomsomkostninger

Hus med tændte vinduer mod en nattehimmel

Kommunens ejendomme er de fysiske rammer for den kommunale velfærd. Ønsket om at øge eller fastholde velfærdsniveauet, skaber et pres på budgetterne, et pres der også skaber et behov for øget fokusering på og overblik over udnyttelse af kvadratmeter, omkostninger og prioriteringer.

Med funktionen Ejendomsomkostningsrapporten i KMD Opus Økonomi, tilbyder vi kommunerne et redskab, der bidrager til et overblik over kommunens udgifter på ejendomsområdet. Med få klik er det muligt at svare på spørgsmål som:

  • Hvad er kommunens samlede udgift til ejendomme pr. ejendom
  • Hvad er kommunes udgifter til en bestemt udgiftstype, eksempelvis Rengøring

Udgifterne er specificeret pr. ejendom, hvor der samtidig beregnes nøgletal for udgiften pr. m2. Funktionen gør det muligt at benchmarke ejendommene på udgifter, eksempelvis pr. m2, og dermed identificere de ejendomme, der er omkostningstunge. Relevant viden der indgår i den strategiske planlægning af kommunens ejendomsportefølje.

Bygningens generelle tilstand indgår i den strategiske planlægning, og det er der tænkt på i denne funktion. Det er muligt at sammenstille bygnings tilstand med de økonomiske nøgletal.

Med funktionen ejendomsomkostningsrapporten kan du nemt og enkelt fremskaffe styringsrelaterede nøgletal på ejendomsområdet. Nøgletal der gør det muligt at træffe strategiske beslutninger på et verificeret data grundlag – valide ejendomsoplysningerne såvel som valide økonomi oplysninger.

Rapporteringen baserer sig på udvalgte stamdata vedr. kommunens ejendomme, eksempelvis antal m2, antal brugere, ejendommes tilstand. Stamdata der kan importeres fra kommunens FM system.