Opnå en bedre økonomisk styring af kommunes anlægsprojekter

Ved styring af anlægsprojekter er det ofte vanskeligt at skabe et samlet økonomisk overblik over kommunens anlægsprojekter. Styringen baserer sig ofte på en værktøjsunderstøttelse, der er karakteriseret ved manuel indtastning af data i regneark, indtastning af data der er tilgængelige i KMD Opus Økonomi. Anvendelsen af regneark udfordrer ofte behovet for et akkumuleret overblik over kommunes samlede anlægs portefølje, samt transparensen mellem den overordnede styring af anlægsbevillingerne med detailstyring af det enkelte Anlægsprojekt.

Med KMD Opus Økonomi kan der tilrettelægges en styring af anlægsprojekterne der…

  • Budgetmæssigt tager udgangspunkt i såvel anlægsbevillinger og rådighedsbeløb i KMD Opus Økonomi.
  • Giver mulighed for at registrere projektlederens økonomiske dispositioner på anlægsprojektet.
  • Automatisk opdaterer det faktiske forbrug på anlægsprojektet i forbindelse med bogføringen af leverandør faktura.
  • Med Anlægsoverblikket gives en forudsigelse af det forventede forbrug for det enkelte anlægsprojekt.
  • Kan akkumulere økonomien og det forventede forbrug for alle anlægsprojekterne til overliggende niveau, eks. politisk niveau eller sektor niveau, og som vil give et overblik over alle anlægsprojekter

Styringen af Anlægsprojekter kan løftes til et niveau, hvor der…

  • Er sikkerhed for at økonomiopfølgning baserer sig på korrekte data.
  • Er transparens i data der indgår i den overordnede anlægsstyring, og helt ned til de dispositioner der foretages i det enkelte anlægsprojekt.
  • Er basis for at reducere tidsforbruget ved opdatering af data i regneark.

Kom i gang med styring af anlægsprojekter i KMD Opus Økonomi

KMD’s konsulenter vil, med udgangspunkt i kommunens behov og målsætninger for kommunes anlægsprojekter, skitsere en model for kommunens strukturering af anlægsprojekterne i KMD Opus Økonomi. En strukturering der har fokus på at understøtte kommunes styringsbehov på området.

Konsulentpakken indeholder ligeledes et uddannelsesforløb, hvor kommunens medarbejder instrueres i at anvende funktioner som Projektoprettelse, Disponeringer, Tidsregistrering, Anlægsoverblikket og Anlægsrapporterne.

Efter dette forløb på 6 uger er kommunen i stand til selv at tilrettelægge en struktur for anlægsprojekterne i KMD Opus Økonomi, og hjemtage gevinsterne ved at styringen af anlægsprojekterne sker efter samme koncept i hele kommunen.