På tværs af KMDs ERP-løsninger er der stor enighed: De halvårlige kundemøder er enormt værdifulde

Fire kollegaer i et mødelokale

Måske du tidligere har deltaget på et af KMDs fokusgruppe-, netværks- eller ERFA-møder? De halvårlige møder bidrager til, at vi kan have fingeren på pulsen, når det kommer til, hvad der rører sig ude hos vores kunder og skaber rammer for en nærværende dialog om udviklingsplaner og prioriteringer af nutidens og fremtidens kundebehov.

Forskellige fora med forskellige målgrupper

Kundeforaerne på tværs af KMDs ERP-løsninger har forskellige målgrupper. Vi har både foraer, hvor vi inviterer brugerne af løsningen ind og kundeforaer, hvor systemansvarlige og personaleledere deltager. Vi tilpasser altid indholdet i programmet til målgruppen, så derfor vil der være stor forskel på, hvorvidt der sættes fokus på det operationelle niveau, funktionalitet og arbejdsgange eller det strategiske niveau, ledelse og fremtidige udviklingsplaner.

“Det er en god mulighed for at komme med input og ønsker til løsninger. Samtidig giver det mulighed for medindflydelse i forhold til KMDs prioriteringer og giver KMD et indblik i, hvad det er, der fylder hos os, der bruger systemet” siger Gitte Ebbesen fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Denne betragtning deler Lars Kaare Pedersen, Sales Director i KMD. ”Der hvor jeg synes, at vores kundeforaer giver allermest værdi, er i mødet mellem kundernes ønsker og forventninger stillet op imod KMDs planer og tanker”. Lars Kaare Pedersen har i efteråret deltaget på adskillige kundemøder, og siger: ”De seneste arrangementer hvor vi i højere grad fokuserer på dialoger omkring kundernes udfordringer og fokus, samt hvordan de løser dette, har givet nogle meget dynamiske dage, som i høj grad rykker os tættere sammen”.

Erfaringsudveksling og videndeling

Når KMD inviterer til kundemøder, er det ikke en hel dag med KMD på scenen. Tværtimod. I KMD gør vi meget ud af, at deltagerne kan erfaringsudveksle og vidensdele med hinanden. Dette kan ske både i form af et kundeoplæg, et live-interview eller en paneldebat – men ligeledes over en kop kaffe i pauserne.

Udover at netværket mellem vores kunder bliver styrket, giver det også KMD som leverandør en mulighed for at komme endnu tættere på vores kunder.

”Det er en uvurderlig mulighed for at styrke relationerne til vores kunder og blive endnu klogere på, hvilke udfordringer de står overfor, så vi som leverandør kan understøtte dem bedst muligt”, fortæller Elsebeth Jepsen, Business Line Director, Payroll Public.

På kundemøderne er et fast element at invitere kunderne på scenen, som sætter fokus på aktuelle emner og deler deres erfaringer og best-practices til inspiration blandt deltagerne.

”Hos KMD er vi glade for at kunne skabe et rum, hvor ledere og brugere af vores løsning har mulighed for at kunne erfaringsudveksle og etablere et netværk, der strækker sig ud i fremtiden. Herudover er disse sammenkomster også en god mulighed for at give vores kunder fælles information og viden i et bredt fora”, siger Anne Melgaard Johansen, Senior Product Manager for KMD Opus Personale.

Det skal efterlade et indtryk

Udover at kundemøderne er spækket med faglige temaer, skal det også være mindeværdigt og sjovt og efterlade et indtryk, der holder længere end køreturen hjem. Derfor inviterer vi også foredragsholdere, samarbejdspartnere og andre interessenter ind for at inspirere og dele deres viden. På Løn- HR og Vagtplans fokusgruppemøde i efteråret havde deltagerne fornøjelsen af at opleve Dennis Nørmark på scenen i Odense. Dennis Nørmark, der bl.a. er kendt som en dygtig videnskabsformidler og forfatter til bestselleren ”Pseudoarbejde - hvordan vi fik travlt med at lave ingenting” leverede et oplæg om ”Fremtidens offentlige ansatte” om eftermiddagen. Et oplæg som blev rost af deltagerne.

En opfordring til at deltage

Det er vigtigt for os, at deltagerne får noget med i bagagen, som de kan bruge i deres daglige arbejde. En tidligere deltager fortæller her, hvad hun tager med sig og opfordrer andre til at deltage:

”Jeg vil opfordre andre kommuner til at deltage i disse møder, fordi man finder ud af, hvad der rører sig systemmæssigt, og ved at vidensdele med andre kommuner, kan man få inspiration til opgaveløsninger og viden om systemfunktioner, vi ikke selv har tilvalgt”, siger Gitte Ebbesen fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Vi ser frem til 2023

Året er ved at gå på hæld. Der skal lyde en stor tak til alle jer, som har bakket op om kundemøderne og deltaget i løbet af 2022. Vi glæder os til at mødes med jer igen i det nye år.