EU-dommen om tidsregistrering: hvad betyder det for din virksomhed?

I maj 2019 faldt EU-dommen, der pålagde alle medlemslandene i EU at sikre at arbejdsgiverne etablerede systemer til registrering af medarbejderes arbejdstid. Dommen udspringer af en sag fra 2017 mellem den spanske fagforening CCOO og Deutsche Bank, hvor CCOO mente at banken skulle have et tidsregistreringssystem, da CCOO mente at banken var forpligtet til at registrere de ansattes daglige arbejdstid for at kunne dokumentere at de overholder EU direktivet 2003/88/EF af 4. november 2003 om tilrettelæggelse af arbejdstiden. Alle virksomheder i EU’s medlemslande skal således kunne dokumentere overholdelse af dette direktiv via et system, på anmodning fra en medarbejder, eller dennes faglige repræsentanter. 

Hvad skal man eksempelvis kunne dokumentere? 

  • At en medarbejder har mulighed for 11 timers hvile mellem hver vagt over en periode på 24 timer. 
  • At en medarbejder i gennemsnit ikke arbejder mere end 48 timer om ugen, over en periode på max. 4 uger - inklusive overarbejde. 

Hvad er status? 

På nuværende tidspunkt er der stadig mange EU-lande, inklusive Danmark, som endnu ikke har implementeret direktivet, da det er op til det enkelte medlemsland at vedtage, hvordan de nye regler implementeres. Derfor er arbejdsmarkedets parter fortsat i gang med at undersøge de forskellige muligheder for den mest optimale implementering. 

Det betyder at der fortsat kan opleves tvivl om, hvad det konkret kommer til at betyde. Vi kan dog vide os sikre om, at det pålægges danske arbejdsgivere at implementere et system til registrering af medarbejderes arbejdstid, når arbejdsmarkedets parter er nået til enighed om retningslinjerne herfor. Vi ved, at systemet skal være "pålideligt, objektivt og tilgængeligt".  

Hvad kan I gøre i din virksomhed? 

Direktivet kommer i alle tilfælde til at betyde, at der skal anvendes et system til tidsregistrering, som opfylder ovenstående betingelser. Du kan derfor med fordel overveje og undersøge, hvilke muligheder du og jeres virksomhed har for at anskaffe en fyldestgørende løsning til tidsregistrering.  

En tidsregistreringsløsning er, lovgivningsmæssigt eller ej, en rigtigt god måde at skabe et godt overblik over virksomhedens økonomi, både internt og eksternt. Tidsregistrering kan hjælpe med at synliggøre tab af effektivitet og dermed identificere optimeringspotentialer i jeres personlige arbejdsgange, især hvis der arbejdes på flere forskellige projekter eller områder på samme dag. Det er også en kommunikations- og dokumentationsmæssig fordel, da alt arbejde er dokumenteret. 

KMD Ready 

Hvis I i forvejen er kunde på KMD Nettoløn eller KMD Payroll Cloud kan I med fordel overveje om vores tidsregistreringsløsning, KMD Ready, kunne være det oplagte spring for jer. Løsningen er gennemtestet og let at integrere med vores andre løn- og HR-systemer, og I vil således også opleve mere strømlinede processer for løn, HR og planlægning af arbejdstid, da alle jeres systemer således er samlet hos KMD.  

Vi har mange dialoger med virksomheder inden for alle brancher, og det er vores erfaringer at de fleste virksomheder efterspørger følgende punkter: 

  • Strømlining af lokationer/forretningsområder 
  • Central styring 
  • Mindske manuelle dataoverførsler 
  • Bedre og mere gennemsigtig service og support 
  • Gennemsigtighed for medarbejdere 
  • Alt samlet i én base 

Alle overstående punkter kan du få i KMD Ready. Hvis du har spørgsmål eller gerne vil høre mere er du velkommen til at kontakte vores salgschef Steen Østergaard på SNO@kmd.dk. Du kan også med fordel tilmelde dig KMD Payroll & HR Forum 2023, hvor vi vil fortælle mere om emnet.