KMD Payment Hub

Kollegaer går i datacenter

Fornyet og effektiv overførsel af løn, pension og information fra lønsystemer med KMD PaymentHub. Beskæftiger du dig med overførselsprocesser for løn og pension, og vil du være med til at anvende nye teknologier til at skabe mere værdi for både betalingsafsendere og -modtagere? Så læs med her!

I den nuværende proces for overførsel initieres betalingsprocessen ved at lønsystemet danner en fil, der indhentes af KMD PaymentHub, som derefter omdanner information til betalingsdata. Dette sikrer både beløbets overførsel til lønmodtagers konto og overførslen af sumbetalinger pr. CVR-nummer til pensionsselskaber, SKAT, ATP mv. Sumbetalingerne fordeles derefter ud til de relevante CPR-numre på baggrund af informationsfiler. 

De gældende standarder for det nuværende setup har dog en række begrænsninger. Eksempelvis er der begrænsede muligheder for at validere og ændre betalingerne, og der er ikke mulighed for at formidle alle de relevante informationer.  

Det ønsker vi i KMD, i samarbejde med en række kunder og partnere, at forbedre.  

KMD overgår til at anvende moderne snitflader, som sikrer hurtigere og mere fleksible beløbsoverførsler. Derudover moderniserer vi filformater og filudveksling, og derved sikre at flere typer af information kan deles mellem virksomheder, til fordel for alle i markedet. 

Du får direkte indflydelse 

Nye teknologier og behov i markedet medfører stigende krav til den digitale understøttelse af centrale administrative processer. KMD PaymentHub udvikles agilt med fuldt fokus på kundernes behov, og vi samarbejder med kunder på både afsender- og modtagersiden, for at sikre at servicen skaber mest mulig værdi for vores kunder. Du har som afsender af data på denne service mulighed for at indgå i nyoprettede kundegrupper, sammen med kunder på modtagersiden. Som kunde får du derfor direkte indflydelse på den fremtidige udvikling. 

Vi er allerede i dialog med flere kunder, der er kommet med mange værdifulde forbedringsønsker. Det drejer sig bl.a. om udenlandske betalinger (konto til konto og NemKonto), dobbeltgodkendelse, transparens i betalingsflowet (udstilling af data), forbedring af kvitteringer samt datavalidering, herunder af procentsatser og overenskomstkoder. Ønskerne prioriteres efter hvad der giver den størst mulige værdi, hvorefter de vil komme på udviklingsplanen. 

Kom med på vognen 

KMD holder styr på on-boarding og håndterer alle interessenter. Du skal derfor bruge minimale ressourcer på opsætningen. KMD tester hele processen inden idriftsættelse, og monitorerer alle kørsler. Når vi håndterer alle interessenter, har vi ligeledes mulighed for at skabe dialog på tværs af værdikæden, så vi kan udvikle en service, der tager højde for både afsendere og modtagere. 

KMD PaymentHub er baseret på en transparent prisstruktur, hvor du alene betaler for det du bruger. Ingen unødvendige gebyrer på abonnement, opsætning, filoverførsler, kvitteringer eller lignende.  

Lyder det som noget for dig? Så tøv endelig ikke med at kontakte vores specialister på paymenthub-support@kmd.dk eller tilmeld dig til KMD Payroll & HR Forum 2023 hvor du kan høre meget mere!