Business Case for HR digitalisering

Et ansigt lyser op i mørke

SAP og KMD afholdt formiddagsseminar i København og Århus omkring Business Case. Værdien af HR projekter (med eller uden IT) er svær at kvantificere og dialogen på seminarerne viste tydeligt at det er et område der er svært for de fleste.

Det var nyt for mange at en Business Case ikke altid skal være positiv. Investering i nye muligheder kan være effektiviseringer, men kan også være et led i en generel strategi eller optimering andre steder i virksomheden. Ofte indgår en HR digitaliseringsproces som del af en større og overordnet Business Case – denne skal gerne være positiv – men de enkelte del-projekter behøver ikke hver især at have en positiv Business Case. 

3 typer Business Cases

1. Den positive Business Case – ofte en gevinst gennem reducerede omkostninger efter implementeringen

2. Nul-Business Case – ofte en optimering der medfører at mere kan behandles for samme omkostninger efter implementeringen

3. Den negative Business Case – ofte en investering i en strategi, en trussel, risikominimering eller optimering andre steder i organisationen