Automatiserede processer

Indkøbssuiten har fokus på at forsætte udviklingen af digitalisering, automatisering og effektivisering af processerne. Det realiseres ved at data frit udveksles mellem funktionerne i indkøbssuiten. 

Eksempelvis baserer Indkøbsanalysen på data fra kontrakterne i kontraktstyrings modulet, hvilket skaber grundlaget for analyse af compliance analyser og rapportering af hvad der er købt indenfor/udenfor de respektive aftaler.

Udbudsplanen i Udbudsfunktionen skabes på grundlag af udtræk fra Kontraktstyringsfunktionen.

Oprettelse af nye kontrakter i Kontraktstyringsfunktionen, sker på grundlag af data der er oprettet i Udbudsfunktionen, dermed spares brugeren for at genindtaste kontrakt stamdata.

E-handelsfunktionen giver mulighed for at der udover de traditionelle katalogvare indkøb, kan foretages indkøb, der sker på baggrund af bestillingsformularer, hvorved, variationen af hvilke indkøb der e-handels øges, hvorved mængden af ordre der automatiseres øges i antal. Samtidig forbedres grundlaget for indkøbsanalysen, da indkøbsordrerne indgår i datagrundlagt for analyserne.

Med KMD LetBetaling automatiseres konteringen og Fakturabehandlingen, der giver en ensartethed i konteringen samt en betydelig tidsmæssig besparelse i fakturabehandlingen.

Et fælles fundament

Indkøbssuiten er en del af kommunes fælles ERP-fundament. Der opleves som en tæt integration til KMD Opus Økonomis stamdata og fælles organisationsstyring og brugerstyring.

Eksempelvis baserer Indkøbssuitens sig på kommunens organisation og kontoplan som den er oprettet i KMD Opus. Det har den værdi stamdata ikke skal vedligeholdes i Indkøbssuiten. At de regler for behandling af ordre og eller fakturaer der er angivet i KMD Opus er gældende i Indkøbssuiten, uden yderligere vedligeholdelse.

Rettighedsstyringen i Indkøbssuiten varetages af KMD Opus Brugerstyring, med den sikkerhed, at brugere der fratræder automatisk, får fjernet deres adgang til løsningen.

Nudging af disponenternes indkøbsvaner

Berig jeres indkøbsløsning med en mærkning for bæredygtighed på katalogvarerne i KMD Indkøb, så disponenterne nudges til at vælge de bæredygtige produkter.

Værktøjet er KMD SpendKey, der giver dig funktionerne/værdierne:

  • Fuldautomatiseret mærkning, der angiver den samlede bæredygtighed på en vare.

  • KMD Spendkey understøtter fastsættelse af bæredygtighed på baggrund af CO2-data kombineret med foreløbig 33 certificerede mærkninger. Bl.a. det danske Øko-mærke, EU’s det grønne blad, Nøglehulsmærket, Fairtrade, MSC, Svanemærket, FSC, Energy Star, Epeat, Ecolabel og mange, mange flere.

  • Kommunen vurderer selv, hvilke parametre der skal have indflydelse på om et produkt markeres som bæredygtigt. Det sker ved, at man som kunde selv kan fastsætte en vægtning mellem f.eks. økologi, miljøvenlighed, strømbesparelse eller klimavenlighed på de enkelte produktkategorier.

  • KMD SpendKey dækker alle typer af varer, hvor brug af mærkningsordninger er udbredt – herunder fødevarer, mobiler, bærbare, rengøringsartikler, papir m.v.

  • På katalogvarer præsenteres disponenten for mærkningen for bæredygtighed

Med denne funktion nudger kommunen disponenterne til at vælge de varer der er defineret som bæredygtige. Det er dermed en operationalisering af kommunes bæredygtigheds- og klimastrategi.

KMD SpendKey er klar til levering fra ultimo 2023

Leverance

KMD Indkøb er leveret til et stort antal kommuner og offentlige myndigheder i Danmark og øvrige skandinaviske lande. Leverancen sker efter en afprøvet leverancemodel, hvor kundens ibrugtagning af løsningen sker via en række workshops. Som kunde vil du opleve KMD som faglig sparringspartner også efter afslutningen af leverancen af KMD Indkøb. Dermed sikre vi, at du som kunde udvikler jeres processer på indkøbsområdet parallelt med at din organisation udnytter potentialet i KMD Indkøb.

Vil I vide mere?

Portræt af Peter Vestergaard

Vil I gerne høre mere om jeres muligheder med KMD Indkøb? Så tøv ikke med at tage kontakt, så vi sammen kan se på, hvilke fordele I kan opnå.

Mere om KMD Indkøb

KMD Indkøb er fællesbetegnelsen for den suite af løsninger, der dækker hele jeres indkøbsproces. En samlet indkøbssuite med 5 moduler giver jer optimalt overblik og kontrol.