SAP HCM efter 2025

trafik i byen

Siden opkøbet af SAP SuccessFactors har der været annonceret en slutdato for support af SAP HCM. Først hed datoen 31. december 2019, så blev den forlænget til 31. december 2024 og senest i september måned kom der en ny udmelding hvor dato er flyttet til 31. december 2029 – eller længere.

Forlængelsen betyder reelt set at SAP HCM fortsat kan anvendes uden ændringer. Den nye udmelding om fortsat support af SAP HCM betyder at en transition til cloud løsninger som SAP SuccessFactors mere skal drives udfra et behov for nye løsninger med flere muligheder. Transitionen til cloud er således ikke længere drevet af en trussel om at være uden en supporteret HR løsning. Et markant skifte og i KMD er vi glade for de nye udmeldinger. Det bør altid være et strategisk skifte til bedre at understøtte sin HR strategi og ikke udfra en trussel.

For kunder giver det et bedre beslutningsgrundlag, og projekter til cloud vil være langt mere værdibaserede og ikke kun drevet af behov for ny teknologi.

SAP HCM som vi kender det fortsætter dog ikke uforandret og løsningen skal teknisk flyttes til ”SAP Human Capital Management for SAP S/4HANA on premise edition”. Det er en ny løsning der udbydes fra 2022 og kunder skal have flyttet SAP HCM til den nye ”SAP Human Capital Management for SAP S/4HANA on premise edition” inden 2025. Til gengæld vil SAP supportere den nye løsning frem til mindst 2030.

Kunder skal ikke forvente ny funktionalitet i den nye ”SAP Human Capital Management for SAP S/4HANA on premise edition”, og alene se denne mulighed som en forlængelse af den nuværende SAP HCM. Ny udvikling og nye funktioner vil fortsat primært ske på SAP SuccessFactors. Kunder skal påregne omkostninger for at flytte SAP HCM til S/4HANA (som minimum intern tid til planlægning og test), og denne omkostning skal ses mod alternative løsninger som SAP SuccessFactors og KMD Payroll Cloud.

SAP forventer at tilbyde løsninger til at flytte fra SAP HCM til ”SAP Human Capital Management for SAP S/4HANA on premise edition”.

Hos KMD er vi fortsat i tæt dialog med SAP for at sikre den bedste oplevelse for vores kunder. KMD garanterer således at du kan køre løn i KMD Nettoløn efter 2025 på den nye ”SAP Human Capital Management for SAP S/4HANA on premise edition”.

Kunder der kører løn i KMD Payroll Cloud vil ikke være berørt af ovenstående, og kan fortsætte uændret både før og efter 2025.

For de fleste vil det fortsat være en fordel at skifte til SAP SuccessFactors, men for enkelte kunder vil forlængelsen af SAP HCM være den rigtige vej frem.

Der er således disse 3 muligheder for SAP HCM efter 2025:

  1. SAP HCM -> SAP SF inden 2025
  2. SAP HCM -> SAP Human Capital Management for SAP S/4HANA on premise edition” stand-alone inden 2025
  3. SAP HCM -> SAP Human Capital Management for SAP S/4HANA on premise edition” inden 2025

 

Har du behov for sparring, eller blot høre mere om de nye muligheder, så kontakt KMD.

Kristian de Linde: krl@kmd.dk

Anders Sepstrup: aup@kmd.dk